Лексико – семантичні групи слів і їх стилістика


Стилістика української мови

Лексико – семантичні групи слів і їх стилістика

До лексичного складу мови належать певні групи повнозначних слів з неоднаковою семантикою. їх прийнято називати лексико – семантичними.

Лексико – семантичні групи слів – такі групи повнозначних слів, кожна з яких своєрідна лексично, семантично і за виконуваними стилістичними функціями.

Лексико – семантичні групи слів становлять об’єкт вивчення лексикології, передусім такого її розділу, як семасіологія (гред. semasia – значення, смисл

і logos – слово, вчення).

Семантика слів охоплює назви предметів, процесів, явищ, відношень між ними, реалій і фантазій, мрій тощо. Вона властива всім повнозначним словам. Службові слова і вигуки у типовій для них функції семантичного значення не мають.

Кожне слово індивідуально неповторне, має значеннєву й фонетико – граматичну особливість, широку й вільну відтворюваність в усному й писемному мовленні. Наприклад, завдяки тому, що лексемі слово властива розгалужена семантика, з участю й на основі цієї лексеми утворилось багато стійких поєднань слів (фразеологізмів і фразеологізованих зворотів), якими широко

характеризуються виробничі, професійні, морально-етичні та інші якості людини: ні слова, ні півслова (не скаже), слово в слово, гріх слово сказати, дотримуватись (додержувати) слова, з першого слова, і слова не писнути (не сказати ), брати слово назад, випустити (кидати) слово на вітер, медові слова, пусті (марні) слова, слова застряли в горлі, тягти слова з рота, блудити словами, розкидатися словами, обмовлятися двома – трьома словами, у двох (коротких) словах, висіти на чесному слові, бистрий на слово, живе слово, кругле слово, ламати слово, замовити слово, останнє слово, перше слово, повертати слово, міцне слово, слово честі, на чесне слово, спом’янеш моє слово, бити словом, слово по слову та ін. Тому мовці за потреби вживають одне те саме слово багато, навіть безліч разів.

Найповніше й найкомпактніше лексико – семантична сутність повнозначних слів простежується в таких явищах, як полісемія, омонімія, паронімія, синонімія, антонімія лексем та ін. Стилістично-функціональний потенціал цих шарів лексики неоднаково просторий, але значеннєво й комунікативно своєрідний і важливий. Найбільше це стосується полісемії і синонімії слів.

Субрегіони європи.
Ви зараз читаєте: Лексико – семантичні групи слів і їх стилістика