ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОБОТА З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА СУМУ ДВОХ ДОБУТКІВ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ДОБИРАТИ ЗНАЧЕННЯ ЗМІННОЇ У НЕРІВНОСТЯХ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

I. Перевірка домашнього завдання

Задачу 129 перевірити фронтально, замінити запитання задачі так, щоб останньою дією було віднімання. Вправу 128 перевірити вибірково.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Скільки разів 7 дес. міститься в 58 дес.? 4 дес. у 29 дес.? 8 дес. міститься в 63 дес.? 3 дес. міститься в 25 дес.? Яка найбільша

остача може бути при діленні числа 8, 9?

2) Як перевірити ділення з остачею?

3) Задача. На елеватор привезли 240 ц вівса, а жита – у 2 рази менше. На скільки центнерів привезли вівса більше, ніж жита?

4) Назвати найближчі круглі числа до кожного із чисел: 18; 27; 42; 68; 81.

5) Як можна поділити число на добуток?

6) Які числа діляться на 10 без остачі?

7) Поділити числа 24, 340, 245, 678, 8 на 10.

8) Визначити, скільки цифр буде в частці при діленні чисел 225 і 675 на 25.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель пропонує усно знайти добуток: 42 • 23 = 42 • (20 + 3) = 42 • 20 + 42 • 3 = 42 • 2 • 10 + 42 • 3 = 840 + 126 = 966. Такий спосіб досить громіздкий.

Сьогодні учні навчаться множити на двоцифрове число письмово (у стовпчик).

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовчі вправи. Фронтально усно обчислити: 24 • 3; 25 • (3 • 4); 60 • 3; 24 • 3 + 24 • 7. Детально пояснити: 43 • 20 = 43 • 2 • 10 = 860.

2. Виконання вправи 102. Перший і останній вирази обчислити на дошці, а решту – коментуванням з місця.

3. Запропонувати учням самостійно пояснити записаний на дошці письмовий спосіб множення 42 • 23.

Починаємо множити спочатку на одиниці. 42 помножити на 3, буде 126 – це перший неповний добуток. Тепер 42 помножимо на 20. Для цього помножимо 42 на 2 і потім помножимо на 10. При множенні на 10 треба справа дописати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць не зміниться, якщо до нього додати нуль. Добуток 42 на 2 починаємо підписувати під десятками. Другий неповний добуток – 84 дес., або 840. Додаємо неповні добутки, справа наліво. Буде 966.

4. Читання і пояснення множення на двоцифрове число за вправою 103.

5. Первинне закріплення за вправою 104. Два вирази обчислити на дошці, а решту – коментуючи з місця.

6. Розв’язування задачі 107 самостійно.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Розв’язування задачі 105. Вивчити задачу і проаналізувати від запитання фронтально: Чи можемо відразу знайти ціну карамельок? Чому? А можемо знайти вартість карамельок? Чому? Чи можемо знайти вартість шоколадних цукерок? Складаємо план розв’язування задачі: яка вартість шоколадних цукерок? Яка – карамельок? Яка їхня ціна? Розв’язання записати самостійно. Для перевірки скласти й розв’язати обернену задачу на знаходження вартості покупки: 68 • 12 + 34 • 4 = 952 (грн).

2. Вправа 108. Перший рядок – самостійно. Учні з вищим рівнем досягнень розв’язують нерівності другого рядка.

3. Розв’язування нерівностей вправи 106*. Спочатку визначають, при яких значеннях змінної ліва частина нерівності дорівнює правій, потім – найбільше число, при якому нерівність буде істинною.

1) x = 229;

2) x = 45;

3) x = 7.

4. Додаткові диференційовані завдання.

1) Периметр трикутника 12 см 5 мм. Довжина однієї сторони 4 см 7 мм, а другої – на 8 мм більша. Знайти довжину третьої сторони.

2) Заповнити “цікаві” квадрати.

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОБОТА З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА СУМУ ДВОХ ДОБУТКІВ

VI. Підсумок уроку

Учили письмове множення на двоцифрове число. Розв’язували задачі та нерівності. Пояснити 18 • 34. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Бичачий.
Ви зараз читаєте: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОБОТА З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА СУМУ ДВОХ ДОБУТКІВ