Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267-274)


Тема. Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267-274).

Мета. Закріплювати уміння учнів лічити сотнями тисяч, читати, записувати і розкладати числа на розрядні доданки; повторити прийоми порівняння багатоцифрових чисел; вправляти у розв’язуванні задач.

Обладнання. Нумераційна таблиця; картки для опитування; таблиця усних обчислень.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А)

Прочитати числа від найбільшого до найменшого (№ 265).

(200 000; 117 300; 40 000; 5000.)

Б) Скласти вираз, яким розв’язується задача № 266.

(900 : 5 – 900 : 6 = 30 (с.).)

В) Змінити запитання до задачі так, щоб останньою дією у розв’язанні було додавання.

(Скільки сторінок на тиждень набирали обидна оператори?)

2. Завдання для опитування.

А) Назвіть до кожного з поданих чисел попереднє і наступне число: 23999; 700 000; 100001.

Б) Скільки у кожному з поданих чисел десятків:

8084; 900 000; 38 107; 208 744.

В) Виразіть в метрах і сантиметрах: 740 см; 39 008 см: 87 020 см; 90.3 см.

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Встав пропущений

знак (> або <).

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

2) Вирази в міліметрах.

3 см; 80 см; 2 см 3 мм; 7 м 020 мм.

№ 2

1) Встав пропущений знак (> або <).

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

2) Знайди: Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274) від 1 м; від 1 кг;

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274) від 1 год; Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274) від 2 дм.

4. Усні обчислення.

А) Гра “Ніч-день”.

Учні опускають голови на парту. Заплющують очі. Учитель повільно диктує “ланцюжок”. При слові “День!” учні піднімають голови. Виграє той ряд, всі учні якого правильно обчислили ланцюжок”.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

Б) Задачі.

– Учні класу поділилися для гри на 2 команди порівну. В одній команді 17 учнів. Скільки учнів у другій команді? Скільки учнів у класі? (34 учні.)

– Довжина алеї 300 м. Скільки дерев треба посадити на цій алеї, щоб відстань між кожними сусідніми деревами дорівнювала 6 м? (50 дерев.)

– На складі було 48 березових і 36 соснових колод. На дошки розпиляли всі березові колоди і четверту частину соснових. Скільки всього колод розпиляли на дошки?

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

– Висота страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки журавель нижчий від страуса? (1 м 30 см.)

– Ялина може прожити 1200 років, а дуб – на 800 років більше. Скільки років може прожити дуб? (2000 років.)

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Усне виконання завдань №№ 267-268 (з коментуванням).

2. Порівняння чисел (№ 269).

Учні самостійно виконують завдання, потім обмінюються зошитами і перевіряють виконану роботу.

3. Розкладання чисел на розрядні доданки (№ 270).

Завдання виконують самостійно. Вибірково перевіряють виконану роботу.

4. Розв’язування задач.

А) На туристичній базі в 14 наметах, по 3 особи в кожному, і в 10 будиночках, по кілька осіб у кожному, відпочивало 62 особи. Скільки осіб відпочивало в одному будиночку?

На дошці записано вирази:

1) 3 • 14; 2) 62 – 3 • 14; 3) 14 + 10;

4) 14 – 10; 5) 14 + 10 • 3; 6) (62 – 3 • 14) : 10;

7) (14 + 10) • 3 – 62.

– Знайдіть серед цих виразів той, що є розв’язком задачі. Поясніть, чому вибраний вами вираз є розв’язком задачі. (Відповідь: (62 – 3 • 14) : 10.)

Б) Швейна фабрика протягом перших двох днів шила однакову кількість суконь щодня, а наступні 3 дні – по 182 сукні. Скільки суконь щодня протягом перших двох днів шила фабрика, якщо за всі ці дні вона пошила 982 сукні?

На дошці подано схему розв’язання задачі.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

– Які числа треба вписати у “віконечка”?

– Запишіть вираз.

– Прочитайте його.

(Ділене виражене різницею числа 9S2 і добутку чисел 182 та 3, дільник – 2).

– Обчисліть вираз. Прочитайте відповідь.

(Протягом перших двох днів фабрика шила щодня по 218 суконь.)

В) Диференційована робота над задачею № 271.

– Учні з високим рівнем знань працюють самостійно.

– Учні з достатнім рівнем знань розв’язують задачу за поданим планом.

1) Скільки кілограмів груш було у ящиках по 10 кг?

2) Скільки кілограмів групі було у ящиках по 15 кг?

3) Скільки було ящиків по 15 кг?

– Учні з середнім та початковим рівнем знань працюють під керівництвом учителя.

На дошці – скорочений запис задачі.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267 274)

– Про що йдеться в задачі?

– Скільки персиків розклали у ящики і по скільки кілограмів?

– Що відомо про ящики по 10 кг?

– Що треба знайти? Якою дією? Чому?

– Знаючи кількість груш у ящиках по 10 кг, про що можемо дізнатися? Якою дією? Чому?

– Чи можемо тепер відповісти на запитання задачі? Що для цього потрібно зробити?

– Запишемо розв’язання окремими діями.

1) 10 • 50 = 500 (кг) – у ящиках по 10 кг;

2) 800 – 500 = 300 (кг) – у ящиках но 15 кг;

3) 300 : 15 = 20 (ящ.) – по 15 кг.

Учні з достатнім і високим рівнем знань записують розв’язання виразом.

((800 – 10 • 50) : 15 = 20 (ящ.).)

Г) Творча робота над задачею № 271.

– Змініть умову так, щоб задача розв’язувалася двома діями.

(8 ц груш розклали у ящики по 15 кг і 10 кг. У ящики по 10 кг розклали 500 кг груш. Скільки було ящиків по 15 кг?)

– Як одержали число 500?

(Добуток чисел 10 і 50 замінили числом 500. В одному ящику було 10 кг груш, а таких ящиків – 50; отже, 10 • 50 = 500.)

– Розв’яжіть задачу усно. ((800 – 500) : 15 = 20 (ящ.).)

Г) Самостійне розв’язування задачі № 272.

(Розв’язання: (100 – 3 • 10) : 5 = 14 (б.).)

Д) Розв’язування рівнянь № 272 (2).

III. Підсумок уроку.

– На якому місці справа в числі пишуться одиниці; десятки; сотні; одиниці тисяч; десятки тисяч; сотні тисяч?

IV. Домашнє завдання.

№№ 273, 274 (с. 43).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Етапи створення презентації.
Ви зараз читаєте: Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267-274)