Проміжне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 31

Тема. Проміжне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.

Тип уроку: проміжний контроль і коригування знань.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки – завдання.

ХІД

УРОКУ

I. Організація класу

II. Проведення контрольної роботи

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір:

1) NaOH;

2) Na2SO4;

3) НСl;

4) СаСO3.

2. Установіть відповідність:

А) кислотний оксид 1) SO3

Б) основний оксид 2) Na2S

В) амфотерний оксид 3) СаО

Г) не є оксидом 4) ZnO

3. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок взаємодії з розчином NaOH утворюють виключно нерозчинні основи:

1) NaCl, CuCl2, MgCl2;

2) Al2(SO4)3, CuSO4, Na2SO4;

3) AlCl3, CuCl2, MgCl2.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

A) Hg;

Б) Na2SO4;

В)

Zn;

Г) Сu(ОН)2.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) СO2 + NaOH Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2) Cu + ZnSO4 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

3) Na2SO4 + Н2СO3 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

4) H2S + КОН Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

6. Для нейтралізації хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5 моль необхідно взяти кальцій гідроксид кількістю речовини:

А) 0,5 моль;

Б) 0,25 моль;

В) 1 моль;

Г) 1,5 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Са Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук СаО Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук Са(ОН)2 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук СаСl2

8. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7 г.

9. Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: фосфор Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук фосфор(V) оксид Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук ортофосфатна кислота, якщо фосфор був узятий масою 6,2 г.

10. Дано ряд речовин:

Ca(NO3)2, H2SO4, Са(ОН)2, SiO2, Са, Al(OH)3, Hg, CaO, FeSO4, Р2O5.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

Варіант II

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий у жовтий колір:

1) H2SO4;

2) Н2СO3;

3) NaCl;

4) Ва(ОН)2.

2. Установіть відповідність:

А) безоксигенова кислота 1) Сu(ОН)2

Б) оксигеновмісна кислота 2) НСl

В) сіль 3) Na2SO4

Г) основа 4) Н3РO4

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди внаслідок розчинення у воді утворюють луг:

1) Na2O, ВаО, К2O;

2) Na2O, Cu2O, N2O;

3) CO, ВаО, CaO.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

A) SO2;

Б) Ag;

В) Аl;

Г) Аl(ОН)3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Cu(ОН)2 + NaOH Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2) Fe + CuSO4 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

3) ВаО + КОН Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

4) Zn + НСl Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

6. Для нейтралізації сульфатної кислоти кількістю речовини 1 моль необхідно взяти натрій гідроксид кількістю речовини:

А) 1 моль;

Б) 2 моль;

В) 0,5 моль;

Г) 4 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

8. Обчисліть масу міді, що виділиться в результаті дії цинкової пластинки на розчин купрум(ІІ) хлориду масою 13,5 г.

9. Обчисліть масу сульфітної кислоти, що утвориться в результаті проведення таких перетворень: сірка Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук сульфур(ІV) оксид Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук сульфітна кислота, якщо для реакції взяли сірку масою 3,2 г.

10. Дано ряд речовин:

КОН, SO3, KNO3, HNO3, К, FeO, Cu, Na2SO4, Al(OH)3.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

Варіант III

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий та лакмус у червоний колір:

1) NaOH;

2) HNO3;

3) K2SO4;

4) NaNO3.

2. Установіть відповідність:

А) луг 1) Сu(ОН)2

Б) амфотерна основа 2) NaOH

В) нерозчинна основа 3) H2SO4

Г) не є основою 4) Zn(OH)2

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди в результаті розчинення у воді утворюють кислоти:

1) SO3, Cr2O3, Na2O;

2) SO2, СO2, Р2O5;

3) CaO, СO2, SO3.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти з натрій гідроксидом:

А) НСl;

Б) СаО;

В) Na2SO4;

Г) SO3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Zn(OH)2 + NaOH Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2) Mg + ZnSO4 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

3) Hg + KOH Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

4) CO2 + H3PO4 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

6. Для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 5 моль необхідно взяти літій гідроксид кількістю речовини:

А) 10 моль;

Б) 2,5 моль;

В) 5 моль;

Г) 1 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Mg Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук MgSO4 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук Mg(OH)2 Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук MgCl2

8. Обчисліть масу осаду AgCl, що утвориться в результаті взаємодії аргентум нітрату масою 17 г і надлишку хлоридної кислоти.

9. Обчисліть масу карбонатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: вуглець Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук карбон(ІV) оксид Проміжне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук карбонатна кислота, якщо для реакції взяли вуглець масою 2,4 г.

10. Дано ряд речовин:

S, Zn(OH)2, Na2SO3, BaO, H2SO3, NaOH, Na, BaCl2, Cu.

Випишіть речовини, які утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв’язок.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Деградація природи.
Ви зараз читаєте: Проміжне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук”