Приклади розв’язування типових задач – Урок 9 – Основні класи неорганічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

Приклади розв’язування типових задач

Задача 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Розв’язання

1. Для одержання магній оксиду магній потрібно спалити в кисні:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

2. Магній оксид – це основний оксид, а тому реагує з хлоридною кислотою:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

3. Магній гідроксид

можна одержати, доливши до розчину магній хлориду розчин лугу:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

4. Магній сульфат можна одержати, доливши до одержаного магній гідроксиду розчин сульфатної кислоти:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

5. Барій сульфат можна одержати лише при взаємодії магній сульфату з розчинною у воді сіллю Барію, наприклад, барій нітратом чи барій хлоридом:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Задача 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Мідь Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполукКупрум(ІІ) хлорид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук купрум(ІІ) нітрат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук купрум(II)

гідроксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук купрум(ІІ) оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук купрум(ІІ) сульфат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук купрум(ІІ) сульфід Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук сульфур(ІV) оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук сульфітна кислота.

Розв’язання

Запишемо послідовність перетворень за допомогою формул:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Зауважимо, що перехід (1) неможливо здійснити через реакцію міді з хлоридною кислотою, тому що у витискувальному ряду металів мідь розмішується справа від водню, а тому не взаємодіє з гідроген хлоридом.

Задача 3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Барій Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполукБарій оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук барій гідроксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук барій сульфіт Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук сульфур(ІV) оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук калій гідрогенсульфіт Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук калій сульфіт Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук магній сульфіт.

Розв’язання

Запишемо послідовність перетворень за допомогою формул:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Задача 4. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Фосфор Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполукФосфор(V) оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ортофосфатна кислота Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук калій дигідрогенортофосфат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук калій ортофосфат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук цинк ортофосфат.

Розв’язання

Запишемо послідовність перетворень за допомогою формул:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Задача 5. Напишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Ферум(ІII) гідроксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ферум(ІІІ) оксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ферум(ІII) сульфат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ферум(ІІІ) гідроксид Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ферум(ІІІ) нітрат Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук ферум(ІІІ) ортофосфат.

Розв’язання

Запишемо послідовність перетворень за допомогою формул:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Запишемо йонно-молекулярні рівняння:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

3Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Відповідні йонно-молекулярні рівняння будуть такими:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Запишемо йонно-молекулярні рівняння:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Відповідні йонно-молекулярні рівняння будуть такими:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Задача 6. Напишіть відповідні молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, та визначте невідому речовину X:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Розв’язання

Цілком зрозуміло, що X – це сполука Карбону, а саме карбон(ІV) оксид, тому що для добування КНСO3 необхідний СO2.

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Карбон(ІV) оксид ще можна одержати дією кислоти на магній карбонат:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

2. Карбон(ІV) оксид реагує з лугами:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

3. Для одержання вуглекислого газу розкладемо калій гідрогенкарбонат сильнішою за карбонатну кислотою, наприклад сульфатною:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

5. Зважаючи на те що кислі солі виявляють кислотні властивості, нейтралізуємо кальцій гідрогенкарбонат гашеним вапном:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Задача 7. Напишіть відповідні молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, та визначте невідому речовину X:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Розв’язання

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Реагент барій хлорид ВаСl2 повинен бути розчинним у воді. Визначаємо його розчинність за допомогою таблиці розчинності кислот, основ та солей у воді (див. Додаток 3).

2. Речовина X – це основа (ферум(ІІІ) гідроксид). Термічним розкладом саме цієї солі можна одержати ферум(ІІІ) оксид. Для добування ферум(ІІІ) гідроксиду з ферум(ІІІ) хлориду скористаємось реакцією солі з лугом:

Приклади розвязування типових задач  Урок 9  Основні класи неорганічних сполук

Сіль (аргентум(І) нітрат) повинна бути розчинною у воді. Визначаємо це за допомогою таблиці розчинності кислот, основ та солей у воді.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Послідовність виготовлення виробу.
Ви зараз читаєте: Приклади розв’язування типових задач – Урок 9 – Основні класи неорганічних сполук