Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Або Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції немає розв’язку.

Розділ 4. Функції

6. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) так.

7. 1) -4 = -2 • (-1)2 – 3 + 1; -4 = -2 – 3 + 1; -4 = -4; А належить графіку функції;

2) 0 ≠ -2 • 12 + 3 + 1; 0 ≠ -2 + 4; 0 ≠ 2; B не належить графіку функції;

3) 1 = -2 • 0 + 3 • 0 + 1; 1 = 1; С належить графіку функції;

4) -1 = -2 • 22 + 3 • 2 + 1; -1 = -1; D належить графіку функції.

8. 1) у = 3x – 4. Графік – пряма, точки: (0; -4), (1; -1).

Розділ 4. Функції

2) y = 0,5x = 1,5. Графік – пряма, точки: (0; -1,5), (2; -0,5).

Розділ 4. Функції

class=""/>

3) y = -2х + 3. Графік – пряма, точки: (0; 3), (1; 1).

Розділ 4. Функції

4) Розділ 4. Функції Графік – пряма, точки: (2; 1), (0; -2/3).

Розділ 4. Функції

9. 1) З віссю Ох: y = 0: 3х – 11 = 0; х = 11/3, Розділ 4. Функції – точка перетину графіка з віссю Ох.

Х = 0: у = -11, (0; -11) – точка перетину графіка з віссю Оу.

2) у = 0: -3,5х = -14; х = 4. (4; 0) – точка перетину з віссю Ох;

Х = 0: у = 14. (0; 14) – точка перетину з віссю Оу.

3) х = 0: у = 3,6. (0; 3,6) – точка перетину з віссю Оу;

У = 0: -2,4х = -3,6; х = 36/24; x = 1,5. (1,5; 0) – точка перетину з віссю Ох.

10. Мал. 84: а > 0, b < 0; мал. 85: а < 0, b < 0; мал. 86: а > 0, b < 0;

мал. 87: а > 0, b > 0; мал. 88: а < 0, b > 0; мал. 89: а = 0, b > 0.

11. 1) (-4;-4); 2) (-2,4; 2,4); 3) (-0,4; 10,4).

12. -3 = а + b; а = -3 – b; 2 = 2а + b; b = 2 – 2а; а = -3 – 2 + 2а; 5 = а: b = 2 – 2 • 5 = 2 – 10 = -8.

13. HСД(168; 360) = 2 • 2 • 2 • 3 = 8 • 3 = 24.

Розділ 4. Функції

K = 24; 21 = 24 • 1 + b; b = -3.

14.

М(а; b)

(2; 2)

(3; -3)

(-1; 2,5)

(-1/3; 3/7)

А

2

3

-1

-1/3

B

2

-3

2,5

3/7

Функція

Y = 2

Y = -3

Y = 2,5

Y = 3/7

15. 1) -1 = |2 • 1 – 1| – 2; -1 = 1 – 2; -1 = -1. А належить графіку функції;

2) 1 ≠ |2 • 1 – 1| – 2; 1 ≠ 1 – 2; 1 ≠ -1. В не належить графіку функції;

3) -5 ≠ |2 ≠ (-1) – 1| – 2; -5 ≠ |-3| – 2; -5 ≠ 3 – 2; -5 ≠ 1. С не належить графіку функції;

4) 1 = |(2 • (-1) – 1)| – 2; 1 = |-2 – 1| – 2; 1 = |-3| – 2; 1 = 3 – 2; 1 = 1. D належить графіку функції.

16. 1) у ≥ -4; 2) у ≥ 2; 3) у ≥ 0; 4) у ≤ 1.

17. 1) у = |x| – 2; у ≥ -2, х – будь-яке. Точки (0; -2), (2; 0), (-2; 0).

Розділ 4. Функції

2) у = |х – 1| – 2. Графік функції у|x| перенести вправо на 1 одиницю в отримаємо y = |x – 1|. y = |X – 1| – 2 – графік у = |х – 1| опустити вниз на 2 одиниці.

Розділ 4. Функції

3) у = -|х| + 2. 1) у = -|х| – відображення графіка функції у = |х| відносно осі Ох; 2) у = -|х| + 2 – підняти вгору на 2 одиниці.

Розділ 4. Функції

4) у = |х + 1| + 2. 1) у = |х + 1| – перенесення графіка функції у = |х| вліво на 1 одиницю; 2) у = |х + 1| + 2 – на 2 одиниці перенести вгору.

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = -2, графік – пряма, паралельна осі Ох і проходить через точку (0; -2);

Y = х – 1, графік – пряма, точки (-1; -2), (0; -1);

У = 4х – 4, графік – пряма, точки (1; -4), (2; 4).

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У= x/3, графік – пряма, точки (3; 1), (-6; 2);

У = -1, графік – пряма, паралельна осі Ох і проходить через точку (0; -1);

У = -2х + 1, графік – пряма, точки (1; -1), (2; -3).

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = 2х – 1, графік – пряма, точки: (0; -1), (1; 1);

У = -2х – 1, графік – пряма, точки: (-1; 1), (-2; 3).

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = -2х + 1, графік – пряма, точки: (1; -1), (2; -3);

У = 2х – 3, графік – пряма, точки: (-1; -5), (1; -1).

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Y = 1/2x – 1; графік – пряма, точки: (0; -1), (2; 0);

У = -1/2х – 1; графік – пряма, точки: (-2; 0), (0; -1).

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = x/2 +1; графік – пряма, точки: (0; 1), (2; 3);

У = – x/2 + 1; графік – пряма, точки: (0; 1), (-2; 3).

Розділ 4. Функції

20. 1) у = |х + 1| + |х – 2|. Нулі функції: х = -1; х = 2.

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = -2х + 1, графік – пряма, точки: (-1; 3), (-2; 5);

У = 3 – пряма, паралельна осі Ох і проходить через точку (0; 3);

У = 2х – 1, графік – пряма, точки: (2; 3), (3; 5).

Розділ 4. Функції

2) у = |х – 3| – |x + 1|. Нулі функції: х = 3; х = -1.

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

У = 4 – пряма, паралельна осі Ох і проходить через точку (0; 4);

У = -4 – пряма, паралельна осі Ох і проходить через точку (0; -4);

У = -2х + 2, графік – пряма, точки: (-1; 4), (3; -4).

Розділ 4. Функції

21. 1) Мал. 90: b = 1,5. (0,5; 0,5) – належить графіку: у = кх + b.

0,5 = k • 0,5 + 1,5; 0,5k = 1,5 – 0,5; 0,5k = 1; k = 1 : 0,5; k = 2. y = 2x + 1,5.

2) мал. 91: b = -2. (3; 0) – належить графіку функції: у = kx + b.

0 = 3k – 2; 3k = 2; k = 2/3. y = 2/3x – 2.

22.

N(a; b)

(-2; 1)

(4; -8)

(-1; -3,5)

(-3/14; 3/7)

А

-2

4

-1

-3/14

B

1

-8

-3,5

3/7

Функція

Y = -1/2x

У = -2х

У = 3,5x

Y = -2x

23. 1) у = х. Графік – пряма, що проходить через початок координат; точки: (0; 0), (2; 2).

Розділ 4. Функції

2) у = -3х. Графік – пряма, точки: (0; 0), (1; -3).

Розділ 4. Функції

3) у = 0,25x. Графік – пряма, точки: (2; 0,5), (0; 0).

Розділ 4. Функції

24. 1) x – будь-яке число; у – будь-яке число;

2) х – будь-яке число; у ≥ 0;

3) x – будь-яке число; у – будь-яке число;

4) x – будь-яке число; у ≤ 0.

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

Розділ 4. Функції

26. 1) мал. 92: а > 0;

2) мал. 93: а < 0;

3) мал. 94: а = 0.

27. у = 1/5х. Графік – пряма, що проходить через початок координат; точки для побудови: (0; 0), (5; 1).

Розділ 4. Функції

28. у = 2/5х. Графік – пряма, що проходить через початок координат; точки: (0; 0), (5; 2).

Розділ 4. Функції

29. y = kx;

Розділ 4. Функції

У = 5х. Графік – пряма, що проходить через початок координат, точки: (0; 0), (1; 5).

Розділ 4. Функції

30. y = kx;

Розділ 4. Функції

У = -6х, графік – пряма, що проходить через початок координат, точки: (0; 0), (1; -6).

Розділ 4. Функції


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поширення води в природі.
Ви зараз читаєте: Розділ 4. Функції