Синоніми. Антоніми

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 45. Синоніми. Антоніми

446.1 Прочитайте текст. Зверніть увагу на виділені слова, з’ясуйте їхні лексичні значення.

Забарвлення неба змінює сонце. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком. Ми говоримо: вечірня зоря згасає – і в нашій уяві постають цілі картини: безкраї, нескінченні поля, засіяні пшеницею, дзвінка пісня на полі, темна діброва… (В. Сухомлинський).

II. З вивченого раніше пригадайте, як називаються виділені слова.

Слова, що по-р І Зному називають предмет, ознаку чи дію і відрізняються

одне від одного відтінками лексичного значення, називаються синонімами.

447. До поданих слів доберіть із довідки синоніми і запишіть.

Веселий, безстрашний, низький, іти, гарячий, говорити.

Довідка: малий, безжурний, хоробрий, мовити, пекучий, невисокий, крокувати, радісний, казати, спекотний, сміливий, пересуватися.

448. Спишіть слова, замінюючи в кожному ряду зайве слово синонімом.

1. Працювати, трудитися, їхати.

2. Близький, тихий, безшумний.

3. Дружити, допомагати, товаришувати.

4. Чорногуз, чапля, лелека.

449. Запишіть в один стовпчик спільнокореневі слова, а в другий – синоніми.

Кричати,

верещати, закричати, волати; гомоніти, говорити, казати, розказувати; палати, горіти, палахкотіти, загоріти.

450. Спишіть речення, замінюючи синонімами слова, що повторюються.

1. Швидкий поїзд із неймовірною швидкістю промчав повз нас. 2. Ішов дощ, коли діти йшли зі школи і помітили Петра, який швидко йшов на станцію. 3. Хто добре вчиться, той залишить у школі добру згадку про себе. 4. Спочатку загорілася солома, а згодом загорілася й повітка біля хати.

451. Спишіть загадки, вставляючи синоніми. Виконайте синтаксичний розбір виділених словосполучень.

1. …, палає і втоми не знає. 2. Реве, …, куди треба вам – домчить. 3. По полю бродить, зерно молотить, жне, …, хліба не просить. 4. Сережки я повісила тонесенькі такі і радісно та… готуюсь до весни.

Довідка: гарчить, горить, весело, косить.

Відгадки: Сонце. Машина. Комбайн. Береза

452. Спишіть речення, вибираючи із синонімів у дужках потрібне слово.

1. (Найкоштовніше, найдорожче, найцінніше) у світі – це людина. 2. Мужність – це (справжня, непідробна, істинна) краса духу, переконань і вчинків. 3. Не годиться сидіти, коли стоїть (доросла, літня, стара) людина. 4. Не слід заходити в суперечку з (шановними, поважними, видатними) людьми (За В. Сухомлинським).

453. Прочитайте вірш Олександра Підсухи. Скажіть, чому не можна вважати синонімами виділені слова. Випишіть групи синонімів.

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс – лісок – лісочок,

Пуща, гай, діброва,

Бір, перелісок, чорноліс,

Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.

Можна звідкіля і звідки,

Можна і звідкіль.

Є у ній хурделиця, віхола, завія,

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль…

О. Підсуха

454. І. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть синоніми.

Начало весні. Еще не бегут шумные ручьи. Тихо, безмолвно вокруг. В прозрачном воздухе особенно яркими кажутся голубой цвет глубокого, бездонного неба, синие тени на снегу. Скоро из-под снега появятся застенчивые, несмелые вестники весны – подснежники (З журналу).

Ручей – струмок скоро – незабаром

Безмолвно – безгомінно застенчивий – сором’язливий

II. Поясніть пунктограму “Кома між однорідними членами речення”.

Слова, які мають протилежне лексичне значення, називаються антонімами.

455.1. Прочитайте прислів’я. Поясніть лексичне значення антонімів, випишіть їх парами.

1. Зло легко приходить, та важко відходить. 2. Зло чути далі від добра. 3. Вода й вогонь – добрі слуги, та лихі господарі. 4. Старий кінь молодої трави шукає. 5. Куди серце лежить, туди й око біжить.

II. Виконайте фонетичний розбір слова відходить.

456. Запишіть антоніми у три стовпчики: а) зі значенням часу; б) зі значенням напрямку; в) зі значенням кольору.

Там – тут, темний – світлий, праворуч – ліворуч, туди – назад, вдень – уночі, білий – чорний, уранці – увечері.

457. Спишіть прислів’я, вставляючи слова-антоніми.

1. Жать… душно, а… комарі кусаються. 2. Згода…, а незгода… .3. … пушить, а… сушить. 4. … земля, та… хліб родить.

Довідка: будує – руйнує, удень – уночі, добро – лихо, чорний – білий.

458. Прочитайте. Випишіть пари слів, які є антонімами.

Сміливий – боязкий, життя – щастя, дешевий – дорогий, униз – угору, складати – упорядковувати, зшити – розпороти, праворуч – униз, веселий – сумний, ускладнити – спростити, дивитися – дивуватися, слабкий – сильний, рідний – чужий, веселий – щасливий, звузити – розширити.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв перших слів складеться закінчення прислів’я: “Більше діла – …”.

459. Прочитайте слова, правильно наголошуючи. З кожною антонімічною парою складіть речення і запишіть.

Світло – темрява, далекий – близький, любов – ненависть, тиша – шум, м’який – твердий.

460. Накресліть таблицю. Доберіть до кожного з поданих слів антонім і синонім і заповніть її.

Слово

Синонім

Антонім

Говорити

Казати

Мовчати

Рідний, далекий, злий, веселитися, битись, малий.

461. Запишіть підряд у стовпчик пари словосполучень, у яких вжито: а) синоніми; б) омоніми; в) антоніми.

Свійська тварина, домашня тварина. Чужа дитина, рідна дитина. Ускладнити завдання, спростити завдання. Наша качка, качка на морі. Іншомовне слово, запозичене слово. Живі квіти, мертві квіти. Весела звістка, радісна звістка. Антонімічна пара, водяна пара. Енергійна людина, пасивна людина.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв кожної пари словосполучень складеться початок прислів’я: “… та й кричить: “Моє!”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Динамика 2 тематичне оцінювання відповіді.
Ви зараз читаєте: Синоніми. Антоніми