СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК – Біологія, довідник для абітурієнта

Біологія

ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

2. СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК

2.1. Назвіть основні біологічні науки.

Основні біологічні науки: молекулярна біологія, біохімія, біофізика, цитологія, гістологія, анатомія, фізіологія, ембріологія, біологія індивідуального розвитку, генетика, зоологія, ботаніка, мікробіологія, вірусологія, екологія, етологія, систематика, еволюційне вчення, філогенія, палеонтологія.

2.2. Об’єктом яких наук є молекулярний рівень організації живого?

Молекулярна біологія вивчає будову, функції і взаємодію молекул

і їх сполук, з яких складаються живі клітини. Хімічний склад та біохімічні процеси в клітині вивчає біохімія; фізичні явища, характерні для біологічних сполук та структур – біофізика; молекули, що є носіями спадкової інформації – молекулярна генетика.

2.3. Що таке генна інженерія?

Генна інженерія – це прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії, яка розробляє методи перебудови генотипу шляхом введення або вилучення з клітин генів чи їх груп. Поки що такі дослідження здебільшого проводять на вірусах, прокаріотах та рослинних клітинах.

2.4. Які науки вивчають будову і функції клітини та

тканин?

Цитологія вивчає будову та процеси життєдіяльності клітин. Гістологія – наука про будову, функції та походження тваринних тканин; аналогічна наука про рослинні тканини називається анатомією рослин.

2.5. Що таке систематика?

Систематика – наука про різноманітність живих істот, яка на основі даних всіх інших біологічних наук класифікує організми в певні групи відповідно до ступеня їх історичної спорідненості. Вчені-систематики описують нові для науки види організмів та визначають їх положення в системі живої природи.

2.6. Що таке еволюційне вчення, філогенія, палеонтологія?

Еволюційне вчення – це наука про закони історичного розвитку живих істот. Філогенія вивчає історичний розвиток конкретних груп організмів. Палеонтологія – наука про викопні рештки живих істот.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке ланцюг живлення та трофічні рівні.
Ви зараз читаєте: СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК – Біологія, довідник для абітурієнта