Тематичне оцінювання з теми “Хвильова й квантова оптика”


2-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

5. Хвильова й квантова оптика

УРОК 19/77

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Хвильова й квантова оптика”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість задач. Більш докладно можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче запропоновано один з варіантів

контрольної роботи № 5 “Хвильова й квантова оптика”.

Завдання 1 (0,5 бала)

У разі накладення двох світлових хвиль із однаковою частотою й постійною різницею фаз спостерігається…

А…відбиття світла.

Б…заломлення світла.

В…дифракція світла.

Г…інтерференція світла.

Завдання 2 (1 бал)

У балон, з якого відкачано повітря, поміщені два електроди. Потік світла падає на один з електродів і вириває з нього електрони.

Тематичне оцінювання з теми Хвильова й квантова оптика

А У разі збільшення напруги між електродами сила фотоструму зменшується.

Б Кількість електронів, які світло вириває з поверхні металу,

обернено пропорційна поглинутій енергії.

В Максимальна кінетична енергія вирваних електронів лінійно зростає в разі збільшення частоти падаючого світла.

Г Максимальна початкова швидкість фотоелектронів не залежить від частоти світла.

Завдання 3 (1,5 бала)

За яких умов непрозорий предмет дає тінь без півтіні?

Завдання 4 (2 бали)

Знайдіть імпульс фотона ультрафіолетового випромінювання частотою 1,5 – 1015 Гц.

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічна пара). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.

А Енергія кванта.

Б Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

В Червона границя фотоефекту.

Г Швидкість фотоелектрона.

Тематичне оцінювання з теми Хвильова й квантова оптика

Завдання 6 (4 бали)

Якщо по черзі освітлювати поверхню металу випромінюванням різної довжини хвиль – 350 і 540 нм, то максимальні швидкості фотоелектронів будуть відрізнятися удвічі. Визначте роботу виходу електрона для цього металу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Які турботи приносят весна людям в селі.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Хвильова й квантова оптика”