ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ


Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіпляється з нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість візків після їхнього зчеплення?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

2. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застрягає в піску. З якою швидкістю стала рухатися

платформа?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3. На рисунку показано залежність імпульсу автомобіля від часу. Який із графіків зміни з часом сили, що діє на автомобіль, відповідає цій залежності?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

4. Рух кульки масою 500 г описується рівнянням x = 0,5 – 4t + 2t2. Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

5. Недеформовану пружину жорсткістю 30 Н/м розтягли на 0,04 м. Чому дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

6. Санчата ковзають горизонтальною поверхнею. На рисунку показано

залежність механічної енергії санчат від їхньої координати. Який із графіків показує залежність сили, що діє на санчата, від координати?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

7. Кулька скочувалася з гірки по трьох різних жолобах. У якому з випадків 1-3, зображених на рисунку, виконано більшу роботу сили тяжіння?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

8. Ракета, що складається з двох ступенів, рухалася зі швидкістю υ0 = 6 км/с (a). Ступінь І після відділення рухався зі швидкістю υ1 = 2 км/с (б). Маса ступеня І m1 =1∙103 кг, маса ступеня II m2 = 2∙103 кг. Якою була швидкість ступеня II після відділення першого?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

9. Пластилінова куля масою 0,1 кг зі швидкістю 1 м/с налітає на нерухомий візок масою 0,1 кг, прикріплений до пружини (див. рисунок),

І прилипає до нього. Чому дорівнює повна енергія системи під час її подальших коливань? Тертям знехтувати.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

10. Щоб розтягти пружину на 5 см, треба виконати роботу, яка дорівнює 0,25 Дж. Яку силу треба прикласти, щоб розтягти недеформовану пружину на 10 см?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

11. Ковзаняр масою 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с відносно Землі. На яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід 0,02?

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

12. Схилом гори завдовжки 500 м скотилися з висоти 10 м санчата масою 60 кг. Визначте середню силу опору в хоці скочування санчат, якщо біля підніжжя гори вони мали швидкість 8 м/с. Початкова швидкість санчат дорівнювала нулю.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

13. Куля масою 10 г, що летіла зі швидкістю 800 м/с, пробила дошку завтовшки 8 см. Після цього швидкість кулі зменшилася до 400 м/с. Знайдіть середню cилу опору, що діяла на кулю.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

14. Невелике тіло зісковзує з вершини півсфери радіусом 30 см. На якій висоті тіло зірветься з поверхні півсфери й полетить униз? Тертя не враховувати.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів збереження, і самими формулами.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

1 Імпульс сили

2 Робота сили тяжіння

3 Робота сили пружності

4 Кінетична енергія

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

16. Установіть відповідність між фізичною величиною та її характеристикою.

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

1 Потужність

2 Енергія

3 Кінетична енергія

4 Потенціальна енергія

А Характеризує рух тіла

Б Характеризує взаємодію тіл або частин тіла В Характеризує швидкість виконання роботи

Г Характеризує роботу сили тертя під час руху по замкненій траєкторії

Д Характеризує здатність тіла виконувати роботу внаслідок зміни свого стану

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. Людина і візок рухаються одне назустріч одному, причому маса людини у 2 рази більша, ніж маса візка. Швидкість людини 2 м/с, а візка 1м/с. Людина заскакує на візок і залишається на ньому. Якою стала швидкість людини разом із візком? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

18. Потяг масою 2000 т рухаючись із місця з прискоренням 0,2 м/с2, досягає потрібної швидкості через 1 хв. Визначте середню потужність потягу, якщо коефіцієнт опору руху 0,005. Відповідь наведіть у мегаватах.

Відповідь:___________________________________

19. Знайдіть ККД похилої площини завдовжки 1 м і заввишки 0,6 м, якщо коефіцієнт тертя під час руху по ній тіла дорівнює 0,1.

Відповідь:___________________________________

20. Камінь масою 0,4 кг кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Чому дорівнюють кінетична й потенціальна енергії каменя на висоті 15 м? Відповідь наведіть у джоулях.

Відповідь:___________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Факторний аналіз приклад розрахунку.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ