ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА


Урок 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА

Мета: актуалізувати знання учнів про відмінювання іменників; розвивати вміння визначати початкову форму іменника, відмінок іменника в реченні; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру письмового мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось дзвінок сигнал нам дав –

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Урок мови починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 99, с. 50)

– Прочитайте складені

речення.

“Ланцюжком” учні називають іменники з речень та визначають їх рід та число.

2. Самостійна диференційована робота на картках

1 варіант

Вибрати найбільш влучне слово із синонімічного ряду іменників: їжа, страва, харч, корм, пожива.

Восени люди заготовляють для тварин – … (корм).

Комахи під корою дерев знаходять – … (поживу).

У дорогу турист узяв із собою – … (їжу).

2 варіант

Замінити словосполучення найбільш влучним іменником-синонімом. Восени падає листя – … (листопад).

Сильний дощ – … (злива).

Дрібний осінній дощ – … (мряка).

Перевірка

виконаного завдання.

3. Каліграфічна хвилинка

– Закресліть літери, що найчастіше повторюються, та утворіть слово.

П, б, з, е, р, е, б, з, а, з, б, е, ц, б, е, з, я (Праця)

– Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова.

– Доберіть спільнокореневі слова до слова праця. (Працівник, працювати, працьовитий)

– Утворіть нові слова за допомогою префіксів: на-, до-, пере-. (Напрацювати, допрацювати, перепрацювати)

– Складіть прислів’я.

Марнує, годує, людину а, лінь, Праця.

(Праця людину годує, а лінь – марнує.)

– Знайдіть антоніми.

– До якої частини мови вони належать?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему “Іменник”. Повторимо відмінювання іменників, дізнаємося цікаві відомості про називний відмінок іменника, будемо вчитися визначати відмінок іменників у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 100 (с. 51)

Учні читають прислів’я і приказки та пояснюють їх зміст.

– Яке слово повторюється в кожному реченні?

– Випишіть ці слова в зошити.

– Яка частина слова змінилася? Виділіть її.

– Як ви вважаєте, чому змінилися закінчення іменників? (Тому що вони відповідають на різні питання.)

– Таку зміну іменників за питаннями називають відмінюванням.

– Чи змінилося значення цього слова? (Ні. Змінилася лише його форма.)

2. Робота в парах. Вправа 101 (с.51)

Опрацювання правил, які необхідно запам’ятати.

– Поставте одне одному запитання за змістом правил та дайте на них відповідь.

3. Колективне виконання вправи 102 (с. 51-52)

– Розглядання таблиці відмінювання іменників.

– Колективне заучування назв відмінків по порядку і питань, на які вони відповідають.

– Що цікавого ви помітили у питаннях називного і знахідного відмінків? Давального і місцевого?

– Усне відмінювання іменника день.

– Самостійне виконання завдання 4 до вправи.

4. Лірична хвилинка. Вправа 103 (с. 52-53)

– Які назви відмінків ви почули у вірші?

– На які питання вони відповідають?

– Чому відмінки мають такі назви?

Розвиток мовлення

Складання розповіді про один з відмінків.

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Тренувальна вправа 104 (с. 53)

– Виразне читання вірша Н. Голуб.

– Визначення початкової форми іменників (усно)

Підказочка. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

– Вибіркове списування з граматичним завданням.

Смереки (смерека), ясени (ясен), тополі (тополя), квіти (квітка), трави (трава), сади (сад), вірші (вірш).

– Визначення кличної форми виділених іменників.

2. Письмо з пам’яті. Вправа 105 (с. 54)

– Самостійне визначення закінчення і відмінка у іменника, який повторюється в кожному реченні.

– Усне добирання синонімів з довідки.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що цікавого ви дізналися на уроці?

– За якими відмінками змінюються іменники?

– Що є початковою формою іменника?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 106, с. 54.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова і властивості твердих тіл.
Ви зараз читаєте: ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА