Зв’язне мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 50

Тема: Зв ‘ язне мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша

Мета уроку: формувати вміння будувати на уроці усну відповідь, в основу якої покладено переказ матеріалу підручника, а також складати аргументовану оцінку відповіді однокласника; формувати вміння формулювати тезу та добирати для її доведення аргументи; складати висловлювання відповідно до стильових вимог; виховувати самокритичність, пищеплювати бажання самовдосконалення; розвивати

логічне мислення, пам’ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення мети та завдань уроку.

ІІ. Підготовка до складання розгорнутої усної відповіді на лінгвістичну тему.

Робота з підручником.

Виконання вправ 307, 308 (усне).

Ознайомлення з пам’яткою “Як готуватися до усного повідомлення на лінгвістичну тему” (с. 280).

ІІІ. Складання відповіді (повідомлення на лінгвістичну тему).

За зразком, поданим у вправі 308, побудувати відповідь (повідомлення) на одну з тем:

– Звуки мови голосні та приголосні

– Дзвінкі та глухі,

тверді й м’які приголосні звуки

ІV. Підготовка до складання усного відгуку на відповідь (повідомлення) однокласника.

Робота з підручником. Виконання вправ 312, 313, 314 (усне).

Самостійна підготовка частини учнів (приблизно половини класу) до відповіді (повідомлення) на тему: Звуки мови за матеріалом підручника (п. 14).

Самостійна підготовка частини учнів (таких, що не готуються до відповіді) до відгуку на відповідь (опрацювання пам’ятки “Як критикувати, не ображаючи”, с. 283).

V. Проголошення учнями відповіді та відгуку на відповідь (попарно).

Прослухування 3-5 пар дітей.

Обговорення дітьми відповідей та відгуків учнями.

Підсумки вчителя щодо правильності будови відповідей та слушності й коректності відгуків

VІ. Підведення підсумків уроку.

Бесіда.

– Які види мовленнєвої діяльності вам відомі?

– До яких видів мовленнєвої діяльності вдається учень, готуючись до усної відповіді за змістом підручника?

– Відповідаючи (виступаючи з повідомленням) на уроці?

– Висловлюючи відгук на відповідь однокласника?

– Виконуючи домашні завдання?

– Монологом чи діалогом є учнівська відповідь на уроці?

– Наскільки часто на уроці вдаються до діалогу? Навести приклади.

– Які існують вимоги до учнівської відповіді?

– Чому, готуючись до відповіді на уроці, бажано скласти її план?

– Наскільки необхідним для відповіді є наведення прикладів?

– Чи потрібно викристовувати таблиці, рисунки?

– Яким має бути мовлення учня? Чому?

– Чи можна удосконалювати мовлення, не вивчаючи мови?

VІІ. Домашнє завдання.

За зразком, поданим у вправі 311, скласти план відповіді на тему: “Звуки мови”. Підготуватися до усної відповіді за планом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Які є види коливань.
Ви зараз читаєте: Зв’язне мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша