Суд

Суд – орган держави, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи на підставі діючого законодавства і відповідно до встановлених процесуальних правил шляхом здійснення правосуддя. В Україні є такі суди: Верховний Суд України, Вищий арбітражний
.

Протокол слідчої дії

Протокол слідчої дії – документ, що його склав слідчий (особа, яка проводить дізнання) за належною формою про проведення ним певної слідчої дії, про її зміст і наслідки. Такими діями, спрямованими на виявлення, закріплення, вилучення,

Договір адміністративний

Договір адміністративний – вид угоди, в якій рівність сторін так чи інакше пов’язана з владними повноваженнями однієї або обох сторін, що домовляються. Визначальним фактором для віднесення договору до адміністративного є мета його: виконання роботи

Житловий фонд

Житловий фонд – житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях на території України. Ж. ф. включає житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний Ж. ф.), колгоспам та іншим

Державна автомобільна інспекція (ДАІ)

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) – уповноважений орган державної виконавчої влади, який у межах своєї компетенції здійснює державний нагляд за діяльністю міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності

Резервний фонд земель

Резервний фонд земель – частина земель сільськогосподарського призначення, яка резервується для надання альтернативним щодо колгоспів та радгоспів сільськогосподарським формуванням та громадянам, як правило, для ведення селянського (фермерського) господарства Р. ф. з. утворюють сільські і

Довірча власність

Довірча власність – один із інститутів англо-американського права. Особливістю Д. в. є те, що одна особа стає власником майна, відокремленого іншою особою для здійснення певних дій, вказаних відокремлювачем. Набувач, який є довірчим власником, використовує

Договір поставки

Договір поставки – договір, за яким постачальник (підприємець) зобов’язується в обумовлені строки (строк) передати покупцю у власність (повне господарське відання чи оперативне управління) товар, призначений для підприємницької чи іншої господарської діяльності. В умовах соціалістичної