Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування цікавих задачУРОКИ № 68, 69

Тема. Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування цікавих задач

Задачі підвищеної складності

1. При яких значеннях а рівняння не має дійсних коренів?

1) х2 + 4х – а = 0;

2) (а – 1)х2 + (2а – 3)х + а = 0;

3) (а – 2)х2 – 2(а – 3)х + а + 1 = 0;

2х2 + (2а + 12)х + а2 + 2а + 26 = 0.

2. Розв’яжіть нерівність:

1) ах > 0;

2) ах < 1;

3) ах? а;

4) а2х? 0;

5) а + х < 2 – ах;

6) 2(х – а) < ах – 4;

7) (a – 2)x > a2 – 4;

8) (а + 3)х? а2 – 9.

3. Розв’яжіть систему нерівностей:

1) Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач 2)

src="/images/image558_1.gif" class=""/>

4. Розв’яжіть нерівність:

1) |х + 2| + 3х? 5;

2) |х – 6| – 7х < 18;

3) |х + 1| + |х – 1| ? 2.

5. Доведіть, що:

1) (а + b) Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач ? 4, якщо а > 0, b > 0;

2) (а + 6)(b + 3)(с + 2) ? 48Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач, якщо а? 0; b? 0; c? 0;

3) Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач при всіх дійсних значеннях а.

6. Дано функцію: Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач Знайдіть f (-5); f (-2); f (3); f (7,6). Побудуйте графік цієї функції.

7. Знайдіть область визначення функції Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач.

8. Виконавши геометричні перетворення графіків елементарних функцій, побудуйте графік функції:

1) у = Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач;

2) у

= |х2 – 3|;

3) y = х2 – 6|х| + 5.

9. Парабола, що є графіком квадратичної функції у = ах2 + bх + с, має вершину в точці М(2; 1) і проходить через точку К(-1; 5). Знайдіть значення коефіцієнтів a, b і с.

10. Побудуйте графік функції:

1) у = Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задачАналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач;

2) у = х2 – 5хАналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач– 14.

11. Нехай х1 і х2 – нулі квадратичної функції y = 4×2 – (3а + 2)x + а – 1. Знайдіть, при яких значеннях а виконується нерівність x1 < 3 < x2.

12. Розв’яжіть нерівність:

1) х2 – (а + 3)х + 3а < 0;

2) х2 + (1 – 3а)х + 2а2 – 3а – 2 > 0.

13. Знайдіть розв’язки нерівності:

1) |х2 – х – 3| < 9;

2) |х2 + 5x| > 6;

3) |х – 4|(х + 2) > 4х;

4) x2 – 4|x| < 12.

14. Побудуйте графік рівняння:

1) |2х – у| = 5;

2) х2 + 7у2 = 0;

3) |х| + |у| = 5;

4) у = Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач.

15. Скільки розв’язків залежно від а має система рівнянь:

1) Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач 2) Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

16. Доведіть, що якщо a, b і с – три послідовні члени арифметичної прогресії, то a2 + 8bc – (2b + c).

17. Розв’яжіть рівняння:

1) 5 + 9 + 13 + … + 4n + 1 = 324;

2) 4 + 10 + 16 + … + х = 310.

18. Група учнів брала участь у лижному кросі. Кількість учнів, які виконали норматив, виявилася від 94,2% до 94,4%. Яка найменша можлива кількість учнів брала участь у кросі?

19. У посудині об’ємом V л міститься р-відсотковий розчин солі. З посудини виливають а л суміші і доливають стільки ж води, утворений розчин перемішують. Таку процедуру повторюють 5 разів. Знайдіть відсотковий вміст солі в утвореному розчині.

Цікаві (логічні) вправи

1. Вставте пропущене число:

X < 2

У = Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

?

2. Вставте пропущені нерівності, числові проміжки, вирази або рисунки.

1)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

2)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

3)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

3. Який квадратний тричлен із даних треба вибрати?

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

4. Вставте пропущені числа, вирази, нерівності, слова або рисунки.

1)

У = х + 1

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

У = Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

?

2)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

[0; 5]

?

3)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

У = 3 – 2х

?

4)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

5)

РАКЕТА

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

РІКА

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

СОН?

6)

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

7)

(х – 2)(х + 1) -? < х < +?; 2 < х < +? (5 – х)(х – 1) ?

8)

Ах – 3 = х

1

7х – b = тх

7

Bх + 2 = 3х

?

9)

X2 – х – 12

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розвязування цікавих задач

Х2 – 2x – 3

?

?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Типи комп ютерні мережі.
Ви зараз читаєте: Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування цікавих задач