Соціально-економічні функції держави


Соціально-економічні функції держави – основні види соціально-економічної діяльності держави, що передбачають її вплив на певні об’єкти і процеси з метою подолання найважливіших недоліків ринкової економіки та пристосування сучасної економічної системи до нових потреб, умов. Основними С.-е. ф. д. в розвинених країнах світу є: 1) забезпечення розвитку сучасних продуктивних сил унаслідок створення якісно нових, прогресивніших форм власності, передусім кооперативної, трудової (див. Економіка народна); 2) політика захисту довкілля завдяки

створенню відповідної економічної та правової бази, формуванню відповідного екологічного мислення та ін.; 3) регіональна економічна політика, що передбачає спрямування державних інвестицій у відсталі економічні регіони та ін.; 4) частковий перерозподіл національного доходу на користь найбідніших верств населення через механізм прогресивного оподаткування; 5) реалізація стратегії планомірного і пропорційного розвитку економіки шляхом визначення мети і пріоритетів макроекономічного розвитку, складання планів (довго-, середньо – і короткотермінових) економічного розвитку, надання ресурсів для їх реалізації
та ін.; 6) антимонопольна, в т. ч. антитрестівська, політика, спрямована на послаблення монополізму в економіці, на захист конкуренції; 7) антициклічна та антикризова економічна політика з метою послаблення циклічності економічного розвитку та глибини економічних криз; 8)забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури (доріг, зв’язку, транспорту, водопостачання, спортивних споруд, а також закладів науки, науково-технічної інформації, освіти, охорони здоров’я та ін.); 9)затвердження і розвиток правових основ сучасної економіки; 10) виробництво необхідних суспільних товарів (наприклад, військового призначення) та надання відповідних послуг (охорона громадського порядку та ін.); 11) контроль за рівнем зайнятості через стимулювання економічного зростання, створення нових робочих місць та ін.; 12) регулювання зовнішньоекономічних, у т. ч. валютних, відносин; 13) соціальний захист населення (див. Соціальна політика; Соціальне страхування).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Добування калію.
Ви зараз читаєте: Соціально-економічні функції держави