ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ У ЧИСЛІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЧЕТВЕРТЕ ПРОПОРЦІЙНЕ СПОСОБОМ ВІДНОШЕНЬ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ, ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ У ЧИСЛІ; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЧЕТВЕРТЕ ПРОПОРЦІЙНЕ СПОСОБОМ ВІДНОШЕНЬ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально (вибірково) пояснити прийоми обчислень у вправі 292. Назвати відповідь та пояснити вибір 1, 3 дій у розв’язанні задачі 293. Змінити запитання так, щоб останньою дією було віднімання.

II. Актуалізація та корекція знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Записати 5 перших (найменших)

і 5 останніх (найбільших) шестицифрових чисел.

2) За допомогою цифр 1, 2, 3, 4, 5 записати найбільше й найменше шестицифрові числа; підкреслити однією рискою клас одиниць, двома – клас тисяч; кожне із записаних чисел подати сумою розрядних доданків.

3) Задача. За 6 днів завод виготовив 18 000 банок консервів. Скільки банок консервів виготовить завод за такої самої продуктивності?

2. Усні обчислення.

Вправа 295. Зі скількох десятків (сотень) складається кожне число: 1000, 10 000, 100 000?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель пропонує визначити, скільки всього десятків тисяч у числі 356 894. Повідомляє, що на

уроці діти визначатимуть загальну кількість десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числі за його записом цифрами, ознайомляться з розв’язуванням задач способом відношень.

IV. Вивчення нового матеріалу

На дошці подати записи:

345 621

300 000 + 40 000 + 5000 + 600 + 1

30 000 дес. + 4000 дес. + 500 дес. + 60 дес. + 2 дес. + 1 = 34 562 дес. + 1

3000 сот. + 400 сот. + 50 сот. + 6 сот. + 2 дес. + 1 од. = 345 сот. + 21

300 тис. + 40 тис. + 5 тис. + 6 сот. + 2 дес. + 1 од. = 345 тис. + 621

30 дес. тис. + 4 дес. тис. + 5 тис. + 5 тис. + 6 сот. + 2 дес. + 1 од. = 34 дес. тис. + 5621

Пояснити, як дістали кожну форму запису числа. Показати, скільки цифр справа треба закрити, щоб визначити загальну кількість вибраних розрядних одиниць. Усно розглянути за цією схемою 3-4 числа, звертаючи увагу на те, як можна відразу знайти, скільки в числі всього десятків, сотень, тисяч та десятків тисяч.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправи 296, 297 (фронтально).

2. Задача 300. Розглянути короткий запис, прочитати міркування, скласти план розв’язування. Розв’язання записати за діями.

3. Задачу 302 записати коротко.

5 кг л. с. – 7 кг в. с.

15 кг л. с. – ?

Якщо поживність однакова, то що можна сказати про відношення мас лучного сіна і вівсяної соломи? (У скільки разів більше сіна, у стільки разів треба взяти більше соломи). Чи можемо знайти, скільки треба соломи? Чому? Можемо знайти, у скільки разів лучного сіна більше ніж 5 кг. Розв’язання записати на дошці.

4. Задача 299. Сильні учні записують розв’язання самостійно виразом, а решта аналізує задачу від числових даних, записує розв’язання окремими діями. Другий спосіб пояснює вчитель.

5. Вправа 301 (усно).

6. Додаткові диференційовані завдання.

1) 3адача. Із 25 кг апельсинів отримують 10 л соку. Скільки треба взяти кілограмів апельсинів, щоб одержати 50 л соку?

2) Записати число 100 сімома трійками і знаками дій.

VI. Підсумок уроку

Як дізнатися, скільки всього сотень і десятків тисяч у числі 605 408? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Задачі на кінетичну і потенціальну енергію.
Ви зараз читаєте: ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ У ЧИСЛІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЧЕТВЕРТЕ ПРОПОРЦІЙНЕ СПОСОБОМ ВІДНОШЕНЬ