Девальвація


Девальвація (лат. de – префікс, що означає донизу і valeo – коштувати) – зниження офіційного курсу власної грошової одиниці щодо валюти іншої країни з метою стабілізації національної валюти. За золотого стандарту Д. означала законодавче зниження золотого вмісту національної грошової одиниці, внаслідок чого вона обмінювалася на меншу кількість золота. Із впровадженням золотодоларового стандарту Д. виявляється у зміні курсу національної валюти щодо американського долара і водночас до всіх інших валют. Із впровадженням плаваючих валютних

курсів, згідно з Ямайською угодою 1976, виникає ринкова Д. валюти – зниження на ринку ціни національної валюти, вираженої в інших валютах, зокрема в доларах. Неможливість подолати ринкову Д. диктує необхідність проведення офіційної Д., яка часто лише закріплює фактичне знецінення грошей внаслідок інфляції. Крім сильних валют, які девальвують окремо, існують взаємопов’язані валюти, які також зазнають Д. Д. спричиняє подорожчання імпортованих товарів і здешевлення власних, експортованих в інші країни. Знецінення долара у 2002 – 2004 щодо євро і фіксація обмінного курсу гривні відносно долара призвела до значної
Д. обмінного курсу гривні щодо валют розвинених країн (протягом 2002-1-го півріччя 2004 Д. реального обмінного курсу гривні становила 23%). Така Д. також стимулює заощадження, але обмежує внутрішній попит (а отже, споживання), певною мірою перерозподіляє результати економічного зростання на користь інших країн, гальмує прогресивні структурні зрушення, оскільки консервує сировинну спрямованість експорту, а також породжує цінові перекоси та ін.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Цикл з параметром.
Ви зараз читаєте: Девальвація