ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ (marketing research) – напрям соціол. досліджень, що включає систему організації збору, обробки та аналізу інформації про попит, пропозиції, споживацькі, переваги населення, його пріоритети в економіці, політиці, соціокультурній сфері з тим, щоб якомога повніше задовольнити потреби людей, груп, ін-тів, організацій, суспільства в цілому. Д. м. для того й проводять, аби забезпечити суб’єкт управління інформацією для прийняття ним більш обгрунтованих рішень та їх реалізації

в різноманітних сферах сусп. діяльності (у в-ві товарів, торгівлі, управлінні, фінансовій справі, політ, та ін.). Процес Д. м. – це ряд послідовних процедур, що поєднують у собі”, визначення проблеми, мети, програми, розробку плану дослідження (врахування потреби у специфічній, нестандартній інформації; вибір методів та засобів збору первинної інформації; калькуляція фінансових витрат на проведення дослідження, черговість етапів його проведення); реалізацію плану дослідження (збір, обробка та аналіз отриманої інформації); інтерпретацію кінцевих результатів, висновків та їх використання у практ. роботі.

Найчастіше

метою Д. м. є забезпечення замовників надійною та. достовірною інформацією про ринок (в економіці), різні ситуації (в різних сферах життя), створення такого асортименту товарів, послуг, який би відповідав потребам екон., політ., соціокультурної сфери діяльності суспільства і задовольняв його попит. У зв’язку з цим соціолог – дослідник допомагає створити умови для пристосування виробничої та іншої діяльності до плинного попиту, розробити систему організаційно-техн., екон., політ, та ін. заходів, які спрямовані на підвищення конкурентоздатності продукції, послуг, різноманітної діяльності. Мета Д. м. може мати перспективне (стратегічне) або поточне значення. Перспективні Д. м. проводяться для визначення цілей діяльності організації-замовника та вироблення її стратегії. Поточні Д. м. пов’язані з повсякденною діяльністю організації, вони мають локальний характер. Цінність Д. м. часто проявляється в тому, що вони дають змогу запобігати помилок, виявляти їх на ранній стадії та виправляти з мінімальними втратами.

Залежно від джерела та специфіки одержуваної інформації Д. м. можуть бути кабінетними та польовими. Кабінетні дослідження здебільшого пов’язані з використанням вторинної інформації (звіти, різні показники, рахунки, урядова інформація, періодичні видання, книги). Такі дослідження є попередніми і мають описовий характер. За їх допомогою можна визначити заг. характеристики ринку або іншої ситуації. Для глибшого дослідження необхідна оперативна (первинна) інформація, з метою чого і проводять польові дослідження.

Основними методами збору первинних даних у Д. м., як і в соціології, є опитування, спостереження, експеримент та ін. Значної уваги заслуговує метод експертних оцінок, який найбільш поширений при розробці різних прогнозів. Розрізняють такі типи Д. м.: розвідувальне, описове (дескриптивне), експериментальне та каузальне. Суть кожного адекватна аналогічним типам дослідження в соціології. Розвідувальне дослідження переважає інші види досліджень. Його мета – збір інформації, необхідної для більш повного визначення проблем і висунутих гіпотез та припущень. Описове дослідження загалом характеризує проблеми, ситуації, в т. ч. і ринкові, на грунті реальних фактів, подій, статист, даних. Експериментальне дослідження – збір первинної інформації шляхом відбору однотипних груп досліджуваних, видачі їм різних завдань, контролю за факторами, котрі впливають на результати, і порівняння розбіжностей у групових реакціях. Каузальне дослідження застосовують для перевірки гіпотез щодо причинно-наслідкових зв’язків маркетингу з факторами зовнішнього та внутрішнього середовища.

Д. м. почалися порівняно недавно – в США на поч. XX ст., але посіли помітне місце як у США, так і в Європі, лише після II світової війни, коли пропозиція обігнала попит, і “ринок продавця” переріс у “ринок покупця”. Наслідком цього було те, що покупець став більш розбірливим у виборі товарів, послуг і прискіпливішим до їх якості, а головне – в отриманні більшого, кращого за свої кошти. За останнє десятиліття витрати в усьому світі на Д. м., цю порівняно нову галузь знань, досягли понад 5 млрд. долл. США. Отже, чим більший обсяг доступної інформації, тим менший ризик. Нині такі дослідження проводяться практично в усьому спектрі сучасного бізнесу, а також у політ, та соціокультурній сферах.

Виділяють такі складові Д. м., як маркетингова розвідка та маркетингова інф. система. М. р. – постійний збір поточної інформації, необхідної для розробки, а також коригування планів маркетингу. На відміну від Д. м. М. р. заснована на зборі конфіденційної або напівконфіденційної інформації M. i. c. (MIS) – сукупність персоналу, обладнання та процедур, призначених для збору, обробки, аналізу та розподілу в установлений час достовірної інформації для підготовки та прийняття рішень. Інформація може бути отримана з внутрішніх і зовнішніх джерел шляхом проведення Д. м. та М. р.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Довжина кола.
Ви зараз читаєте: ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ