Руська Правда

“Руська Правда” – звід норм давньоруського права XI – XII ст., який, хоч і став джерелом українського, російського, білоруського та литовського права, можна вважати першою вітчизняною конституцією. Посівши київський престол, князь Ярослав уклав юридичний

Кримінально-процесуальне право

Кримінально-процесуальне право – самостійна галузь правової системи України, сукупність норм, які регулюють діяльність органів попереднього розслідування, прокуратури і суду щодо розкриття злочинів, викриття і покарання винних, а також права й обов’язки громадян, які залучаються

Міжнародні протоки

Міжнародні протоки – штучні морські шляхи, що пов’язують між собою окремі моря і океани і використовуються для міжнародного судноплавства. М. п. перебувати, під суверенітетом тієї держави, на території якої розташовані. Режим міжнародного судноплавства регулюється

Співучасть у злочині

Співучасть у злочині – умисна спільна участь двох або більше осіб у скоєнні злочину. За загальним правилом скоєння злочину кількома особами становить більшу суспільну небезпеку, ніж скоєння злочину однією особою. С. у з. характеризується

Сторони в цивільному процесі

Сторони в цивільному процесі – особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. С. в ц. п. мають у справі юридичний інтерес матеріально-правового характеру. С. в.

Договір перевезення

Договір перевезення – один із видів цивільно-правових договорів. За Д. п. пасажирів перевізник зобов’язується перевезти пасажира в пункт призначення, а у разі – здачі пасажиром багажу – доставити й багаж у пункт призначення і

Українська нотаріальна палата

Українська нотаріальна палата – добровільна громадська організація нотаріусів, створена у квітні 1993 р. Основна мета її – об’єднання на професіональній основі зусиль нотаріусів для задоволення та захисту їхніх соціальних та інших спільних інтересів, сприяння

Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам

Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам – пільги і компенсації, що надаються працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій при розірванні трудового договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. За цими працівниками зберігається