Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприслівник як особлива форма дієслова Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова Послідовність розбору 1. Слово. 2. Частина мови. 3. Вид. 4. Від перехідного чи неперехідного дієслова утворений. 5. Синтаксична роль. Сон, Улетівши

Чергування о, е з і

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків Чергування о, е З і 1. Згідно з вимовою, у відкритому складі чергуються з в закритому складі: А) при зміні форм іменників, прикметників (і

Односкладні речення – Просте речення

Словосполучення Просте речення Односкладні речення Односкладними називаються речення, граматична основа яких складається з одного головного члена – присудка або підмета, а відсутність другого головного члена на розуміння змісту речення не впливає. Односкладні речення можуть

Зміст і принципи побудови курсу “Рідна мова”

ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 2.1. Зміст і принципи побудови курсу “Рідна мова” Українська мова належить до числа основних предметів у школах усіх типів. Вона виконує дві функції: 1) предмет

Подовження приголосних і подвоєння букв – Орфоепія

Орфоепія Подовження приголосних і подвоєння букв 1. Приголосні зазвичай подвоюються (у вимові – подовжуються) при збігові однакових приголосних звуків, що належать до різних частин слова (морфем): А) якщо корінь починається на такий звук, на

Способи дієслів – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Способи дієслів Дієслова мають три способи: дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб виражає дію, яка відбувається, відбувалася чи буде відбуватися (відбуватиметься). Дієслова дійсного способу змінюються за часами

Тексти для диктантів – приголосні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Тексти для диктантів Анна Всеволодівна Легко, мов лебеді, пливуть по морю руськії лодії. На одній із них біля щогли тоненька жіночка, ще майже дитяча постать, яку так

Граматична стилістика і її одиниці

Стилістика української мови Граматична стилістика і її одиниці Граматична стилістика об’єднує морфемно-словотвірну, морфологічну, а також синтаксичну стилістики. Основу словотвірної стилістики становить морфемна стилістика, тобто закладені в морфемах (коренях і афіксах) функції слів. Натомість підгрунтям

ФРАЗЕОЛОГІЯ

ФРАЗЕОЛОГІЯ У лексиці української мови поряд з окремими словами вживаються стійкі словосполучення і навіть цілі речення (вислови), що за своїм змістом дорівнюють одному слову і можуть замінятися синонімом. Наприклад: Клювати носом – куняти, п’ятами

Словотвірний розбір слова – Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Основні способи словотворення Словотвірний розбір слова Послідовність розбору 1. Слово в початковій формі. 2. Від якого слова утворене. 3. Твірна основа. 4. Словотвірні префікси, суфікси. 5. Спосіб творення. Зразок усного розбору 1.