Сфера первісного функціонування фразеологізмів

Розділ 15 ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 42. Сфера первісного функціонування фразеологізмів Як бачимо з попереднього параграфа, у фразеології української мови представлені найрізноманітніші сфери буття народу. Детальніше розгляньмо деякі з названих і нові

Правопис І та И в основах українських слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис І та И в основах українських слів Пишеться І: 1. Якщо відбувається чергування з О, Е: вечір – вечора, камінь – каменя. 2. Там, де в основах незапозичених російських слів

Склад. Перенос слів

Склад. Перенос слів Слово має стільки складів, скільки голосних звуків: джміль, со-неч – ко, не бес ний, мрі-я (але: мрій). При поділі на склади слід враховувати звукове значення букв я, ю, є, ї, адже

Категорії особи і числа – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорії особи і числа Якщо загально-дієслівна категорія персональності/імперсональності грунтується на семантичній ознаці “наявність – відсутність діяча”, то значення категорії особи випливає з кореляції форм за ознакою особовості, або мовця

Правила ввічливого листування

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Правила ввічливого листування – Будьте уважні до адресата, дбайте про його гарний настрій, коли він читатиме лист. – Пам’ятайте про кличний відмінок у звертанні: Мамо, матусенько,

Зразки відмінювання дієприкметників – Дієприкметник

Самостійні частини мови Дієприкметник Зразки відмінювання дієприкметників Відмінки Однина Ч. р. Ж. р. С. р. Множина Н. Присвячений Присвячена Присвячене Присвячені Р. Присвяченого Присвяченої Присвяченого Присвячених Д. Присвяченому Присвяченій Присвяченому Присвяченим 3. Присвячений; присвяченого

Запрошення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Запрошення Запрошення – це документ, що містить коротке повідомлення про якийсь захід і пропозицію взяти у ньому участь. Запрошення має бути за змістом увічливим та коректним

Правопис складних прикметників

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Правопис складних прикметників Разом пишуться: А) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: Електросиловий (електросила), картоплесаджальний (картоплесаджалка), лісостеповий (лісостеп), м’ясозаготівельний (м’ясозаготівля),радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний

Основа слова й закінчення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Будова слова Основа слова й закінчення Носієм лексичного значення слова є основа – частина слова без закінчення: Книг-а, чорн-ий, чи-та-ють. Основа слова є спільною для всіх

Зразки розбору прикметника

Самостійні частини мови Прикметник Зразки розбору прикметника Нарешті настав і корочун – найкоротший зимовий день, коли, як тоді вірили, бог сонця сходився з богами темряви, боровся з ними й перемагав (С. Скляренко). Зимовий –