Наголос

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Наголос У процесі мовлення не всі приголосні вимовляються з однаковою звуковою інтенсивністю. Наголос – це виділення одного зі складів слова за допомогою додаткового посилення голосу. Склад, на

Стилі і форми мови

Стилістика української мови 2. Стилі і форми мови Теорія і практика стилістики стосується мовних стилів і найтиповіших виявів усного й писемного мовлення. Важливо, щоб кожне усне чи писемне висловлювання набувало ознак певного стилю, жанру,

ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 10 ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Нинішня суспільно-мовна ситуація характеризується особливою динамікою. Постійно виникають окремі лексеми й словосполучення, спостерігаються семантичні зрушення, мовні одиниці збагачуються новим екстралінгвістичним контекстом, одні з них виходять з активного вжитку, інші,

Синтаксичний розбір складного речення – Складне речення

Українська мова Синтаксис Складне речення Синтаксичний розбір складного речення 1. Тип речення (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове). 2. Сполучниковий чи безсполучниковий зв’язок, тип сполучників. 3. Види підрядних речень. 4. Характер підрядності (якщо речення складнопідрядне з кількома

Фонетика

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Фонетика (від гр. Phoneіkos – Звуковий) – розділ мовознавства, який вивчає звукову систему мови, закони її функціонування й змінювання у мовному потоці. Предметами розгляду у фонетиці вважаються

Послідовність розбору прикметника

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Послідовність розбору прикметника 1. Назва частини мови. Загальне (лексичне) значення. 2. Початкова форма (Н. в. однини чоловічого роду). 3. Група за значенням (якісний, відносний чи присвійний). 4.

Види дієслова – Дієслово

Самостійні частини мови Дієслово Види дієслова Дієслова, які означають дію, обмежену в часі її перебігу, – доконаного виду (заспівав, перейшов, виніс, відлетіла), а дієслова, які означають дію, не обмежену в часі, – недоконаного виду

И пишеться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ И пишеться: 1. Відповідно до вимови після твердих приголосних: Кисень, пити, риба, тин, сирий. 2. У ряді слів у групах – ри-, – ли – між приголосними