ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 7 ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Як уже зазначалося, проблема систематизації фразеологічного матеріалу, його класифікації постійно перебуває в полі зору мовознавців. Дифузність фразеологічного значення, різноструктурність, семантична редукція компонентів ФО ускладнюють вибір основи для їх класифікації.

Кома і знак оклику при вигуках – Вигук як особлива частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Вигук як особлива частина мови Кома і знак оклику при вигуках 1. Вигуки виділяються комами, якщо вони вимовляються без особливої сили. О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі

Е (невипадний) – І (невипадний) – Чергування голосних у дієслівних коренях

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Чергування голосних у дієслівних коренях Е (невипадний) – І (невипадний) Це чергування теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їх значення: Е виступає в префіксальних морфемах дієслів

ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

Розділ 12 ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ Розподіл фразеологічних одиниць може бути найрізноманітнішим: ідеографічним, історико-етимологічним, стилістичним, лексико-граматичним тощо. Одним з найпоширеніших є розподіл на фразеологізми літературної мови і фразеологізми, які перебувають за межами літературної мови, – ареальні

Сполучення ЙО, ЬО – Орфографія

Українська мова Орфографія Сполучення ЙО, ЬО Пишеться ЙО: 1. В українських словах на початку слів, після голосного та зрідка після приголосних: йому, йорж, знайомий, чийого, вйокати, підйомний. 2. В іншомовних словах (на місці іо,

Питання для самоконтролю – приголосні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Питання для самоконтролю 1. Назвіть правила, коли для пом’якшення приголосних ставиться м’який знак. 2. Коли м’який знак не пишеться? 3. У яких групах приголосних відбувається спрощення? 4.

Словотвір

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Словотвір Є слова, походження яких встановити неможливо, оскільки виникли вони дуже давно. Наприклад: Вода, рука, чорний, шість, ходити. Тому називають їх Непохідними. Більшість слів нашої мови

Ступені порівняння прикметників

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Ступені порівняння прикметників Якісні прикметники при порівнюванні ознак предметів можуть вказувати на неоднакову міру якості. У зв’язку з цим розрізняються два ступені порівняння: вищий і найвищий. Вищий