План роботи

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА План роботи План роботи – документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників і конкретних виконавців. За

Стилістичне використання фразеологізмів

Стилістика української мови Стилістичне використання фразеологізмів Одним із стилістичних засобів мови й мовлення, по-особливому виразних, оригінальних і емоційних є фразеологізми. Фразеологізми (грец. phrasis – зворот і logos – слово, вчення) – семантично й граматично

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПРИЙМЕННИКА – ПРИЙМЕННИК

ПРИЙМЕННИК 1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПРИЙМЕННИКА У визначенні статусу прийменника сформувалося три основних підходи. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови.

Питання для самоконтролю – Пряма і непряма мова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова Питання для самоконтролю 1. Що називається прямою мовою? 2. Чим пряма мова відрізняється від непрямої? 3. Які розділові знаки ставляться, коли пряма

Правильність мовлення

Стилістика української мови Правильність мовлення Правильність чого-небудь (дії, вчинку, висловлювання) – це його істинність, відповідність певним явищам дійсності. Основою семантики слова “правильність” є те, що позначається прикметником “правильний” – той, який відповідає тепер чи

Основні способи творення іменників – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Основні способи творення іменників Іменники творяться: – суфіксальним способом (найчастіше): кобзар, мужність, лимонник, птаство, річка, вовчище, везіння; – префіксальним способом (рідко): сутінь, приказка, несправедливість, антивірус; – префіксально-суфіксальним способом: узбіччя, пролісок,

Назви істот і неістот – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Назви істот і неістот За значенням усі іменники поділяються на назви істот і неістот. До істот належать: – назви людей (дівчинка, жінка, юнак, герой, боягуз); – назви

Діалектні слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Діалектні слова У лексичному складі української мови виділяється група слів, уживання яких обмежене певною місцевістю. Такі слова називаються діалектними, або діалектизмами. Наприклад, словами Зозуля, журавлі, райдуга, хмара користуються всі мешканці України, а словами