Організаційно-правові форми підприємств

Організаційно-правові форми підприємств – взаємопереплетіння відповідних форм об’єднання людей для спільної діяльності в межах певної структури з законодавчим закріпленням цих форм. До 0.- п. ф. п. в Україні віднесено всі види підприємств, а також

Сталість грошей

Сталість грошей – сталість купівельної спроможності (сили) грошей, яка означає, що за грошову одиницю можна купити певну однакову кількість товарів і послуг упродовж тривалого періоду. Зміна купівельної спроможності грошей знаходить свій вияв у зміні

Оверстон (Overstone) Семюел Джонс Ллойд

Оверстон (Overstone) Семюел Джонс Ллойд (1796 – 1883) – англійський економіст, банкір, політичний діяч. Один з головних представників грошової школи. Автор статей з питань грошового обігу, торгівлі, державного боргу й фінансів. Виступав виразником інтересів

Матеріально-технічне постачання

Матеріально-технічне постачання – галузь сфери матеріального виробництва, яка забезпечує доведення продукції виробничого призначення (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів тощо) від виробника до споживача з метою її виробничого і невиробничого споживання. М.-т. п. передбачає: визначення

Критерії класифікації цінних паперів

Критерії класифікації цінних паперів – найважливіші ознаки, на підставі яких оцінюються та класифікуються різні види цінних паперів. Відповідно до принципу субординації розрізняють такі К. к. ц. п.: 1) за економічним статусом: а) фондові (за

Моделі людини економічної

Моделі людини економічної – сукупність ідей, концепцій, положень і методологічних засад, які обгрунтовують представники різних напрямів, течій та шкіл світової економічної думки стосовно сутності людини у процесі розвитку світової цивілізації. Простежуючи концепцію людини у

Партнерство соціальне

Партнерство соціальне – специфічна форма соціальних (передусім економічних) відносин між найманими працівниками (в особі профспілок), капіталістами (в особі союзів підприємців) і державою, яка передбачає певний комплекс форм і методів узгодження їх інтересів заради стабільного

Козельський Яків Петрович

Козельський Яків Петрович (1729 – 1795) – український філософ – просвітник. Вважав працю єдиним джерелом багатства, розмежував необхідну і додаткову, працю селянина і ремісника. Першу називав “зрівняною” (вона залишалась у виробників), другу – “дарунковою”,