Відтворення людини


Відтворення людини – безперервне відновлення всіх сутнісних сил людини як соціобіологічної істоти шляхом задоволення відповідних потреб. За своєю структурою таке відтворення означає передусім відновлення людини як основної продуктивної сили, відновлення в межах окремих підсистем цілісної економічної системи, а також у системі надбудовних відносин. Як найважливіший елемент продуктивних сил вона є також суб’єктом техніко – економічних, організаційних, виробничих (економічної власності), в межах економічного способу виробництва,

а також соціальних, правових, політичних, національних, культурних та інших підсистем суспільних відносин у сфері надбудови. Тому нормальний процес В. л. за сучасних умов передбачає відтворення всіх її сутнісних сил, для чого необхідно споживати певну кількість благ. Так, В. г як елемента продуктивних сил передбачає споживання кожним індивідом і членами його сім’ї їжі, одягу, наявність житла, здобуття освіти, кваліфікації тощо. В. л. як суб’єкта відносин економічної власності передбачає відновлення її здібностей як власника виробництва, створеного продукту, суб’єкта управління власністю тощо. Ці дві сторони
В. л. (як елемента продуктивних сил і як суб’єкта економічної власності) означають В. л. економічної. Розвиток людини в інших сферах суспільних відносин означає поєднання В. л. економічної та В. л. соціальної. Саме такий тип В. л. формується в окремих розвинених країнах світу. На відміну від нього, в Україні в 90-х XX – на початку XXI ст. здійснюється звужене (навіть не просте) В. л. відбувається значна деградація всіх складових людини (див. Деградація людини; Відтворення робочої сили).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Словотвірний ланцюжок.
Ви зараз читаєте: Відтворення людини