Економіка підприємства

Економіка підприємства – 1) сукупність економічних явищ і процесів, які розвиваються на мікрорівні (передусім в межах окремого підприємства, фірми і компанії); 2) наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку підприємств, форми та методи їх господарювання, досліджує форми вияву загальних економічних законів у всіх сферах відтворення на мікрорівні. Основу системи цих відносин становлять відносини економічної власності на засоби виробництва. Е. п. охоплює всю господарську діяльність підприємств – від маркетингових досліджень, планування роботи та організації управління всіма сферами діяльності підприємства, організаційно-правових форм такої діяльності до визначення форм і методів вимірювання та оцінки результатів функціонування як підприємства загалом, так і кожного з його структурних підрозділів, зокрема, трудових відносин, що формуються на підприємстві, відносин спеціалізації та кооперування з іншими підприємствами та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Будова сонця.
Ви зараз читаєте: Економіка підприємства