Структура управління організацією

Структура управління організацією – комплекс відносин самостійних підрозділів підприємства, фірми, компанії та окремих ланок всередині них, які, функціонуючи, утворюють єдину інтегративну цілісність, а отже, підпорядкованість. З точки зору суб’єктних відносин С. у. о. відображає підпорядкованість окремих посад, зайнятих кожним працівником, та його взаємовідносини з іншими працівниками свого чи інших структурних підрозділів. Сутність С. у. о. комплексно розкривається у виконуваних керівниками підприємства, підрозділів та інших структурних ланок функцій і забезпеченні при цьому узгодженості між структурними ланками організацій, внаслідок чого відбувається його стабільний розвиток. Конкретнішими формами такої узгодженості є горизонтальні (однорівневі зв’язки кооперації та координації рівноправних ланок управління організаціями) і вертикальні (означають підпорядкування нижчих ланок управління керівникам організації) зв’язки. За рівнем ефективності в ланках С. у. о. виокремлюють ієрархічні (передусім бюрократичні, що передбачають жорстке підпорядкування підлеглих

і значної кількості нижчих ланок управління керівництву організацій); адаптивні (гнучкі, з ухваленням тактичних рішень і відповідальністю за них на нижчих рівнях управління) і стратегічні (керівництво організацій) структури управління. До ієрархічних організаційно-правових форм С. у. о. належать лінійна та лінійно-функціональна (див. Лінійна структура управління; Лінійно-функціональна структура управління). Прикладами адаптивної С. у. о. є лінійно-функціональна, програмно-цільова та ін. (передусім дивізіональна). Так, у межах дивізіональної С. у. о. окремим відділам надається право ухвалення оперативних рішень, вступу в договірні відносини між собою, а вище керівництво визначає розвиток організації на тривалу перспективу й ухвалює стратегічні рішення масштабів виробництва, модернізації підприємств та ін. Найбільшою мірою дивізіональну С. у. о. використовують гігантські ТНК. Для координації діяльності відділень ТНК створюються спеціальні проміжні ланки управління між вищим керівником, які очолюють заступники першого керівника великого підприємства, та керівниками відділів. Дивізіональна С. у. о. грунтується на виокремленні організаційних стратегічних одиниць бізнесу, які відповідають за розробку і реалізацію однієї або декількох сфер діяльності компанії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Іменники синоніми.
Ви зараз читаєте: Структура управління організацією