Графіки руху тіла

РОЗДІЛ I

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

УРОК № 6/6

Тема уроку. Графіки руху тіла

Тип уроку: комбінований.

Мета уроку: формувати вміння аналізувати графіки руху тіл і визначати за ними його параметри; розвивати навички побудови графіків залежності швидкості тіла від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного руху.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Контроль знань

10-15 хв.

Самостійна робота

II. Вивчення

нового матеріалу

5-10 хв.

Бесіда; записи на дошці та в зошитах

III. Закріплення нового матеріалу

15-20 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці та в зошитах

IV. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці та в щоденниках

Хід уроку

I. контроль знань

Самостійна робота

Варіант 1

1. Найбільш швидконога тварина у світі – гепард: він може розвивати швидкість до 112 км/год. Порівняйте швидкість гепарда із швидкістю автомобіля – 30 м/с. (Відповідь: швидкість гепарда Графіки руху тіла = 112 км/год.

?~ 31,1 м/с, тобто більша, ніж швидкість автомобіля.)

2. Спортсмен пробіг перші 4 с із середньою швидкістю 10 м/с і наступні 5 с – зі швидкістю 12 м/с. З якою середньою швидкістю він пробіг всю дистанцію? (Відповідь: Графіки руху тілаСер? 11,1 м/с.)

Варіант 2

1. Швидкість зайця 15 м/с, а швидкість дельфіна – 72 км/год. Хто з них має більшу швидкість? (Відповідь: дельфін, його швидкість дорівнює 72 км/год. = 20 м/с.)

2. Автомобіль перші 30 км шляху проїхав із середньою швидкістю 15 м/с. Інші 40 км шляху він проїхав за 1 год. Із якою середньою швидкістю рухався автомобіль на всьому шляху?

(Відповідь: Графіки руху тілаСер? 12,5 м/с.)

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Іноді рух зручно описувати графічно. Цей спосіб є більш наочним. Для цього нам потрібно пригадати деякі основні характеристики руху.

Питання класу

– Який вид руху ми з вами вивчаємо? (Рівномірний прямолінійний.)

– Який рух називають рівномірним?

– Що можна сказати про швидкість такого руху? (Швидкість під час рівномірного руху не змінюється.)

– Як у математиці на графіку зображується сталість будь-якої величини? Наприклад, як зобразити графічно y = const? (Відповідь: див. рис. 1.)

Графіки руху тіла

– Тоді який вигляд матиме графік швидкості, тобто залежність швидкості від часу, за умови що Графіки руху тіла = const? (Відповідь: див. рис. 2.)

Графіки руху тіла

– Що можна сказати про пройдений шлях при рівномірному прямолінійному русі? (Пройдений шлях змінюється. Аналітично це можна описати так: S = Графіки руху тіла – t.)

– Як у математиці називається така залежність? (Пряма пропорційність, вона виражається формулою y = kx.)

– Що є графіком такої залежності? (Пряма, яка проходить через початок координат.)

– Скільки точок потрібно знати для побудови такого графіка? (Для побудови прямої необхідно знати координати двох точок, але в цьому випадку достатньо однієї, оскільки одна точка – початок координат – уже відома.)

– Як же зобразити графічно залежність S(t)? (Відповідь: див. рис. 3.)

Графіки руху тіла

III. Закріплення нового матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. Автомобіль рухається рівномірно зі швидкістю 50 км/год. Побудуйте графік залежності швидкості його руху від часу. (Відповідь: див. рис. 4.)

Графіки руху тіла

Задача 2. Користуючись умовою задачі 1, побудуйте графік залежності шляху від часу руху автомобіля. (Відповідь: див. рис. 5.)

Графіки руху тіла

Задача 3. За графіком залежності S(t), поданому на рис. 6, визначте швидкість руху автомобіля і побудуйте графік залежності Графіки руху тіла(t). (Відповідь: Графіки руху тіла = S/t; Графіки руху тіла = 60 км/1 год. – 60 км/год. Графік див. на рис. 7.)

Графіки руху тіла

Графіки руху тіла

Задача 4. На графіку, поданому на рис. 8, виберіть ділянку, що відповідає рівномірному руху тіла, і визначте швидкість цього руху. Побудуйте графік залежності S(t), що відповідає цій ділянці, і визначте шлях, пройдений тілом за 2 с. (Відповідь: Рівномірному руху відповідає ділянка AB; Графіки руху тіла = 2м/с; графік див. на рис. 9; для даної ділянки: S = 2t, при t = 2 с S = 4 м.)

Графіки руху тіла

Графіки руху тіла

IV. Домашнє завдання

[1]: § 4; впр. № 4 (задачі 2-4).

[2]: § 2 (п. 5).

[3]: СР – задачі 4.1; 4.3-4.5; 4.7;

ДР – задачі 4.8; 4.10; 4.11; 4.13; 4.15;

ВР – задачі 4.16; 4.19; 4.22; 4.23; 4.27.

Додаткова задача. На рис. 10 (с. 28) подані графіки руху пішохода (ділянка QA) і велосипедиста (ділянка OB). Визначте: а) який час перебував у дорозі пішохід; велосипедист; б) який шлях подолав пішохід; велосипедист; в) з якою швидкістю рухався пішохід; велосипедист; г) у скільки разів шлях, який подолав велосипедист за 2 год., більший за шлях, який подолав пішохід за той самий час. Побудуйте графіки залежності v(t) для пішохода і велосипедиста.

Графіки руху тіла


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Професійні слова приклади.
Ви зараз читаєте: Графіки руху тіла