Контрольна робота 3 з теми “Текстовий редактор”

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 39

Контрольна робота 3 з теми “Текстовий редактор”

Мета: перевірка знань, умінь та навичок учнів з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І варіант

II варіант

І рівень

(тестові завдання, за кожну правильну відповідь по 0,5 бали)

1. Розмір шрифту в Word задається у таких величинах:

А) дюймах;

Б) кеглях;

В) пікселях;

Г)

міліметрах

1. Курсив, півжирний, підкреслений – це…

А) гарнітура шрифту;

Б) начертання шрифту;

В) стиль шрифту;

Г) кегль шрифту.

2. Ім’я відкритого документа в Word відображається у:

А) рядку стану;

Б) рядку заголовку;

В) рядку меню;

Г) робочій області документа

2. У Word існують сторінки з орієнтацією:

А) вертикальною;

Б) книжковою;

В) горизонтальною;

Г) альбомною

3. Абзац – це…

А) текст, який обмежено кодом клавіші Enter;

Б) текст, який обмежено кінцем рядка;

В) відстань до першого символу в рядку;

Г) текст,

який обмежено кодом клавіш Shift-Enter

3. Для швидкого виділення рядка необхідно:

А) клікнути мишею в довільному місці рядка з натиснутою клавішею Ctrl;

Б) при виділенні утримувати натиснутою клавішу >

В) два рази клікнути мишею у смузі виділення;

Г) клікнути мишею у смузі виділення поряд з рядком

4. Установіть відповідність між кнопками панелі інструментів та командами горизонтального меню:

А) Файл – Друк

Б) Правка – Вирізати

В) Таблиця – Добавити – Таблиця

Г) Файл – Зберегти

Контрольна робота 3 з теми Текстовий редактор

4. Встановіть відповідність між кнопками панелі інструментів та командами горизонтального меню:

А) Файл – Попередній перегляд

Б) Правка – Відмінити

В) Вставка – Об’єкт – Microsoft Equation

Г) Файл – Створити

Контрольна робота 3 з теми Текстовий редактор

5. Алгоритм:

– Виберіть пункт меню Сервіс – Настройка.

– На вкладці Вказівка зі списку Категорія виберіть категорію вказівки.

– Перемістіть позначку кнопки на панель інструментів.

– Закрийте діалогове вікно

– приводить до таких наслідків:

А) видалення кнопки з панелі інструментів;

Б) додавання панелі інструментів;

В) додавання кнопки на панель інструментів;

Г) видалення панелі інструментів

5. Алгоритм:

– Установіть текстовий курсор у повільну позицію абзацу.

– Виберіть пункт меню Формат – Абзац.

– На вкладці Відступи та інтервали зі списку Міжрядковий виберіть необхідний інтервал.

– Закінчіть діалог кнопкою ОК – дозволяє змінити:

А) відстань між абзацами;

Б) відстань між строками абзацу;

В) розмір відступу першої строки у абзаці;

Г) відстань між символами абзацу

6. При натиску на панелі інструментів кнопки Контрольна робота 3 з теми Текстовий редактор відбувається:

А) вставка символу ¶ у документ;

Б) перехід курсору на новий рядок;

В) перехід курсору на другий рядок;

Г) відображення недрукованих символів

6. Процедура форматування тексту – це…

А) запис тексту у буфер обміну;

Б) видалення тексту;

В) відміна попередніх дій, які виконувались із текстом;

Г) розміщення тексту відповідно до заданих параметрів

7. Правильним є твердження:

А) панель інструментів Форматування дублює усі можливості пункту меню Формат;

Б) панель інструментів Форматування дублює можливості пункту меню Формат, які найбільше за все використовуються;

В) пункт меню Формат дублює усі функції панелі інструментів Форматування;

Г) панель інструментів Форматування є доповненням до пункту меню Формат

7. Правильним є твердження:

А) поєднання абзаців здійснюється при видаленні недрукованого символу ¶;

Б) символ перед курсором видаляється клавішею Del або Back Space;

В) клавіша Del видаляє символ зліва від текстового курсору;

Г) поєднання абзаців відбувається при натиску на клавішу Enter

8. Зайвим у наведеному списку є:

А) Формат;

Б) Сервіс;

В) Файл;

Г) Правка;

Д) Об’єкт;

Е) Таблиця;

Ж) Вигляд

8. Зайвим у наведеному списку є:

А) панель операції;

Б) рядок меню;

В) рядок заголовка;

Г) панель завдань;

Д) панель форматування;

Е) панель малювання;

Ж) рядок стану

II рівень (завдання з короткими відповідями, за кожну правильну відповідь по 1 балу)

1. Перелічіть загальні положення вводу тексту

1. Якими способами можливо переміщуватись по тексту

2. Дайте порівняльний аналіз понять “редагування” та “форматування”

2. Перелічить усі відомі вам способи виділення тексту

3. Які способи створення таблиць існують у текстовому процесорі?

3. Поясніть прості способи підрахунків у таблицях

4. Назвіть способи вставки малюнків до тексту

4. Що називають колонтитулом? Як він створюється?

III рівень

(завдання з розгорнутою відповіддю, за кожну правильну відповідь по 2 бала)

Практичне виконання завдань

1. Створіть таблицю за зразком та наведіть алгоритм її побудови

1. Створіть таблицю за зразком та наведіть алгоритм її побудови

Гетьманські столиці

Найбільші річки України

Місто

Гетьман

Роки

Назва

Загальна довжина (км)

Чигирин

Б. Хмельницький

1648-1657

Дніпро

2201

Батурин

І. Мазепа

1687-1709

Дністро

1362

Глухів

К. Розумовський

1750-1764

Сіверський Донець

1053

Дунай

2960

Південний Буг

806

2. Запишіть порядок створення даного об’єкту в тексті:

Контрольна робота 3 з теми Текстовий редактор

Поясніть, яким чином встановлюється обтікання об’єкта текстом.

2. Запишіть порядок створення даного об’єкта у тексті.

Контрольна робота 3 з теми Текстовий редактор

Як змінити розмір об’єкта?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Загальна характеристика відділу покритонасінні.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота 3 з теми “Текстовий редактор”