Контрольна робота з теми “Електронні таблиці”

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

Урок 58

Контрольна робота з теми “Електронні таблиці”

Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми “Електронні таблиці”.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І варіант

II варіант

І рівень

(тестові завдання, за кожну правильну відповідь по 0,5 бала)

1. Основний документ EXCEL – це…

А) файл;

Б) робоча книга;

В) робочий аркуш

1. Місце для збереження

та обробки даних в EXCEL – це…

А) комірка;

Б) робоча книга;

В) робочий аркуш

2. У комірки може міститись інформація одного з трьох видів:

А) малюнок;

Б) текст;

В) вираз;

Г) число;

Д) формула;

Е) функція

2. Формула в ЕТ може містити:

А) змінні;

Б) функції;

В) значення;

Г) посилання на комірки;

Д) діапазони комірок;

Е) назви аркушів

3. Для виділення суміжної області таблиці використовують клавішу

А) Ctrl;

Б) >

В) Shift

3. Для виділення несуміжних областей таблиці використовують

А) Shift;

Б) Ctrl;

В) >

4. Виберіть

абсолютне посилання на комірку

А) $В$7;

Б) В7;

В) В$7

4. Виберіть відносне посилання на комірку

А) $В7;

Б) $В$7;

В) В7

5. Вкажіть порядок додання кнопки на панель інструментів:

А) Вкладка “Команда”;

Б) Пункт горизонтального меню “Сервіс”;

В) Вибрати категорію команди;

Г) Пункт спадаючого меню “Настройка”;

Д) Перенести кнопку команди на панель інструментів шляхом перетаскування;

Е) Вибрати кнопку команди

5. Як відсортувати список? Наведіть послідовність дій.

А) Пункт спадаючого меню “Сортування”;

Б) Задати параметри сортування;

В) Пункт горизонтального меню “Дані”;

Г) Виділіть на робочому аркуші будь-яку комірку;

Д) Натиснути кнопку ОК;

Е) Діалогове вікно “Сортування діапазону”

6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

А) створення діаграми;

Б) зміна ширини стовпця;

В) фільтрація даних;

1. ДАНІ;

2. ФОРМАТ;

3. ВСТАВКА

6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

А) використання Майстра функції;

Б) копіювання даних;

В) створення зведеної таблиці

1. ДАНІ;

2. ВСТАВКА;

3. ПРАВКА

7. При перетаскуванні змісту комірки маркером заповнення по вертикалі залишиться незмінним

А) А$7;

Б) $А7;

В) А7;

Г) $А$7

7. При перетаскуванні змісту комірки маркером заповнення по горизонталі залишиться незмінним

А) В3;

Б) $В3;

В) В$3;

Г) $В$3

8. Знайти помилковий запис

А) СРЗНАЧ(А1:В3);

Б) СУММ(А1;В3);

В) МАХ(А1,В3)

8. Знайти помилковий запис

А) СРЗНАЧ(В1;С3:Н4);

Б) СУММ(В1 ,С3,Н4);

В) МАХ(В1:С3)

II рівень

(завдання з короткими відповідями, за кожну правильну відповідь по 1 балу)

1. Які засоби існують в EXCEL для форматування таблиць?

1. Перелічіть основні елементи форматування

2. Яке посилання зветься абсолютним? Чому? Наведіть приклад

2. Яке посилання зветься відносним? Чому? Наведіть приклад

3. Для чого в EXCEL використовуються формули? Що є ознакою формули? Наведіть приклади

3. Для чого в EXCEL використовуються Майстер функції? Наведіть приклади його використання

4. Як виділити несуміжні діапазони комірок? Наведіть порядок дій

4. Як виконати перейменування ярличків аркушів? Наведіть порядок дій

III рівень

(завдання з розгорнутою відповіддю, за кожну правильну відповідь по 2 бали)

Практичне виконання завдань

1. Складіть порядок дій, які необхідно виконати для побудови кругової діаграми (за даною таблицею

1. Складіть порядок дій, які необхідно виконати для проведення фільтрації бази даних (за даною таблицею

2. Скласти зведену таблицю (за даною таблицею

2. Побудувати порівняльний графік величин (за даною таблицею


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Простий та складний план.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота з теми “Електронні таблиці”