КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”


ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”

Цілі: перевірити й закріпити знання про оксигеновмісні сполуки неметалів, їх склад, властивості, добування, застосування; формувати вміння складати хімічні формули й рівняння реакцій.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: контроль.

Форми роботи: письмова тестова перевірка.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Інструктаж щодо виконання завдань

III. Самостійне виконання завдань за

роздавальним матеріалом

I варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду N2O5 ?

А) HNO2;

Б) HNO3;

В) NH3 – H2O;

Г) NH4NO3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Нітрогену:

A) N2O;

Б) N2O5;

В) N2O3;

Г) NO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

A) Ag;

Б) Mg;

В) Zn;

Г) Pb.

4. Укажіть сполуку, яка є мінеральним добривом:

A) NH4NO3;

Б) Na2SO4;

В) MgCl2;

Г) CaCO3.

5. Укажіть сполуку, що дає якісну реакцію на сульфат-іон:

A) HCl;

Б) Cu(ОН)2;

В) BaCl2;

Г) Na2SO3.

6. До складу наповнювача вогнегасника входить:

A) Na2SO4;

Б) Na3PO4;

В) NaHCO3;

Г) NaCl.

7. Сировиною для

виробництва скла є:

A) SiO2;

Б) СO2;

В) SO3;

Г) N2O5.

8. Взаємодіяти з киснем може:

A) CO;

Б) CO2;

В) N2O5;

Г) SO3.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

A) CO;

Б) NO;

В) NO2;

Г) CO2.

10. Встановіть генетичну послідовність сполук:

A) P2O5;

Б) Р;

В) K3PO4;

Г) H3PO4.

11. Укажіть кислоти, здатні утворювати кислі солі:

A) H2SO3;

Б) H2CO3;

В) HNO3;

Г) HCl.

12. Укажіть сполуки, з якими здатна взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

A) MgO;

Б) CO2;

В) H2CO3;

Г) Na2SO4.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості сульфатної кислоти:

A) нелетка;

Б) з різким запахом;

В) гігроскопічна;

Г) погано розчинна у воді.

14. Встановіть відповідність формули й назви добрив.

1) NaNO3 а) Фосфоритне борошно

2) NH4NO3 б) Подвійний суперфосфат

3) Ca3(PO4)2 в) Натрієва селітра

4) Ca(H2PO4)2 г) Амоніакова селітра

Д) Простий суперфосфат

15. Допишіть рівняння реакцій:

А) Mg + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) SO3 + HCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) SO2 + NaOH КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Допишіть рівняння реакції та підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Cu + HNO3(розб.) КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NO +…

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

А) Na2CO3 + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) K2SO4 + NaNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть об’єм водню, що виділиться внаслідок повного розчинення магнію масою 4,8 г у розчині сульфатної кислоти?

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

S КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ SO2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ SO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ Na2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ BaSO4

20. Обчисліть об’єм газу, що виділиться внаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат, одержаний із розчину натрій гідроксиду об’ємом 100 мл (густина – 1,109 г/мл) з масовою часткою лугу 10 %.

II варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду SO3 ?

А) H2SO3;

Б) K2SO3;

В) H2SO4;

Г) Na2SO3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Сульфуру:

A) SO2;

Б) SO4;

В) SO3;

Г) SO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

A) Al;

Б) Fe;

В) Cu;

Г) Cr.

4. Яке мінеральне добриво є комбінованим?

A) Натрієва селітра;

Б) нітроамофоска;

В) простий суперфосфат;

Г) подвійний суперфосфат.

5. Укажіть сполуку, що дає якісну реакцію на карбонат-іон:

A) HCl;

Б) Cu(ОН)2;

В) MgCl2;

Г) Na2SO3.

6. Формула питної соди:

A) Na2SO4;

Б) Na3PO4;

В) NaHCO3;

Г) NaCl.

7. Сировиною для виробництва цементу є:

A) сода;

Б) глина;

В) грунт;

Г) вода.

8. Взаємодіяти з кальцій оксидом може:

A) CO;

Б) CO2;

В) N2O;

Г) NO.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

A) N2O3;

Б) N2O;

В) CO;

Г) SO3.

10. Встановіть генетичну послідовність сполук:

A) S;

Б) H2SO4;

В) SO3;

Г) SO2.

11. Укажіть кислоти, здатні утворювати кислі солі:

A) HBr;

Б) HClO4;

В) H2SO4;

Г) H3PO4.

12. Укажіть сполуки, з якими здатна взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

A) Au;

Б) Cu(OH)2;

В) CaCO3;

Г) MgBr2.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості сульфур(ІV) оксиду:

A) бурого кольору;

Б) погано розчинний у воді;

В) важчий за повітря;

Г) без запаху.

14. Встановіть відповідність формули й назви добрив.

1) Ca(H2PO4)2 + CaSO4 а) Амофос

2) (NH4)2HPO4 б) Калійна селітра

3) KNO3 в) Простий суперфосфат

4) NH3 – H2O г) Амоніакова вода

Д) Амоніакова селітра

15. Допишіть рівняння реакцій:

А) Cu + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) CO2 + KOH КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) K2SO3 + HCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Допишіть рівняння реакції та підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Mg + H2SO4(конц.) КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ H2S +…

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

А) Ba(NO3)2 + Na2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) Na2SО4 + K2CО3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть масу осаду, який випаде в результаті взаємодії розчину барій хлориду, що містить 4,16 г солі, з розчином сульфатної кислоти.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NO КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NO2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ Cu(NO3)2.

20. Обчисліть об’єм розчину сульфатної кислоти (густина – 1,139 г/мл) з масовою часткою кислоти 20 °%, що витратиться на розчинення осаду, утвореного під час зливання розчинів купрум(ІІ) сульфату, що містить 8 г солі, і натрій гідроксиду.

III варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду SO2?

А) H2SO3;

Б) K2SO3;

В) H2SO4;

Г) Na2SО3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Карбону:

A) CO3;

Б) CO2;

В) C2O4;

Г) CO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

A) Pb;

Б) Zn;

В) Pt;

Г) Fe.

4. Укажіть групу добрив, до яких належить амоніакова селітра:

A) калійні;

Б) фосфорні;

В) азотні;

Г) комбіновані.

5. Укажіть ознаку якісної реакції на сульфат-іон:

A) зміна забарвлення;

Б) виділення газу;

В) випадання осаду;

Г) утворення води.

6. Формула чадного газу:

A) CO;

Б) CO2;

В) SO2;

Г) SO3.

7. До складу скла входять речовини:

A) SiO2, Na2SO3;

Б) Na2SiO3, CaSiO3, SiO2;

В) CaCO3, MgCO3;

Г) NaHCO3, K2SO3.

8. Взаємодіяти з киснем може:

A) CO2;

Б) NO;

В) P2O5;

Г) Cl2O7.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

A) NO;

Б) SO2;

В) P2O5;

Г) CO.

10. Установіть генетичну послідовність сполук:

A) H2CO3;

Б) Na2CO3;

В) С;

Г) CO2.

11. Укажіть формули кислих солей:

A) Na2SO4;

Б) NH4NO3;

В) NaH2PO4;

Г) KHCO3.

12. Укажіть сполуки, з якими здатний взаємодіяти карбон(ІV) оксид:

A) H2O;

Б) Mg;

В) NaOH;

Г) KCl.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості нітратної кислоти:

A) летка рідина;

Б) добре розчинна у воді;

В) без запаху;

Г) жовтого кольору.

14. Установіть відповідність формули й назви добрив.

1) NH3 – H2O а) Нітроамофоска

2) Ca(H2PO4)2 б) Амоніакова вода

3) KNO3 + (NH4)2HPO4 в) Амофос

4) NH4H2PO4 г) Подвійний суперфосфат

Д) Простий суперфосфат

15. Допишіть рівняння реакцій:

А) K2SO4 + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) N2O5 + H2O КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) NH3 – H2O + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Допишіть рівняння реакції та зрівняйте його методом електронного балансу: Na + HNO3(розб.) КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH4NO3 +…

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

А) HNO3 + KCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) Cu(OH)2 + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться внаслідок дії на 5 г кальцій карбонату розчину нітратної кислоти.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

C КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ CO2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ KHCO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ K2CO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ CO2.

20. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок взаємодії розчинів барій хлориду й натрій сульфату, якщо відомо, що натрій сульфат утворений унаслідок взаємодії розчину натрій карбонату масою 200 г з масовою часткою солі 8 % із сульфатною кислотою.

IV варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду P2O5?

А) H3PO4;

Б) H3PO3;

В) K3PO4;

Г) KH2PO4.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Фосфору:

A) P2O5;

Б) PO;

В) P2O3;

Г) PO2.

3. Укажіть метал, з яким може взаємодіяти розведена сульфатна кислота:

A) Ag;

Б) Au;

В) Pt;

Г) Fe.

4. Укажіть групу добрив, до яких належать амофос:

A) калійні;

Б) фосфатні;

В) азотні;

Г) комбіновані.

5. Укажіть ознаку якісної реакції на карбонат-іон:

A) зміна забарвлення;

Б) виділення газу;

В) випадання осаду;

Г) утворення води.

6. Формула піску:

A) CO;

Б) SiO2;

В) N2O5;

Г) SO3.

7. До виникнення “парникового ефекту” може призвести надлишок:

A) NO2;

Б) O2;

В) CO;

Г) CO2.

8. Взаємодіяти з натрій гідроксидом може:

A) SO3;

Б) N2O;

В) CO;

Г) NO.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

A) N2O5;

Б) NO;

В) SO2;

Г) N2O.

10. Установіть генетичну послідовність сполук:

A) N2;

Б) NO;

В) NO2;

Г) HNO3.

11. Укажіть формули кислих солей:

A) Na2SO4;

Б) NH4NO3;

В) NaH2PO4;

Г) KHCO3.

12. Укажіть сполуки, з якими здатний взаємодіяти карбон(IV) оксид:

A) Zn;

Б) H2O;

В) Ca(OH)2;

Г) MgBr2.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості нітроген(ІV) оксиду:

A) бурого кольору;

Б) з різким запахом;

В) легший за повітря;

Г) погано розчинний у воді.

14. Установіть відповідність формули й назви добрив.

1) Ca3(PO4)2 а) Амоніакова селітра

2) NH4H2PO4 б) Калійна селітра

3) NH4NO3 в) Фосфоритне борошно

4) Ca(NO3)2 г) Амофос

Д) Кальцієва селітра

15. Допишіть рівняння реакцій:

А) BaCl2 + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) SiO2 + H2O КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) CaO + SO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Допишіть рівняння реакції, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Zn + H2SO4(конц.) КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ S +…

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

А) Mg (OH)2 + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) MgSO4 + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть масу натрій сульфіду, що вступить у реакцію з розчином сульфатної кислоти, якщо при цьому виділиться 1,12 л газу.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

H2S КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ SO2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ H2SO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ K2SO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ CaSO3.

20. Спалили вугілля. Утворений газ пропустили через вапняну воду, внаслідок чого утворився осад масою 10 г. Обчисліть об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21 %, який витратиться на спалювання вугілля.

IV. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова річкового рака.
Ви зараз читаєте: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”