Множення звичайних дробів

Урок № 2 5

Тема. Множення звичайних дробів

Мета: на основі сформованих на попередньому уроці знань і вироблених умінь виконувати множення звичайних дробів; сформувати уявлення і виробити відповідні вміння виконувати множення натурального числа на звичайний дріб та множення мішаних чисел.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ На перерві перевіряються зошити “слабких” учнів (наявність домашнього завдання можуть допомогти вчителеві перевірити чергові). На уроці – фронтально

(2 учні працюють на відкидних дошках).

Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1. Виконайте множення:

1) Множення звичайних дробів; 2) Множення звичайних дробів; 3) Множення звичайних дробів; 4) Множення звичайних дробів.

2. Знайдіть добуток:

1) Множення звичайних дробів; 2) Множення звичайних дробів.

1. Виконайте множення:

1) Множення звичайних дробів; 2) Множення звичайних дробів; 3) Множення звичайних дробів; 4) Множення звичайних дробів.

2. Знайдіть добуток:

1) Множення звичайних дробів; 2) Множення звичайних дробів.

II. Актуалізація

опорних знань

@Повторення знань, пов’язаних із множенням звичайних дробів, відбувається під час перевірки і аналізу помилок, яких припустилися учні під час виконання завдань математичного диктанту. Тому перед викладенням навчального матеріалу цього уроку слід зосередити увагу учнів на:

– перетворенні мішаного числа у неправильний дріб;

– натурального числа у неправильний дріб.

Усні вправи

1. Знайдіть серед записаних чисел зайве: Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів.

2. Серед чисел, що записані нижче, знайдіть пари рівних: Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; 1; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів.

3. Перетворіть у неправильний дріб числа: Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; 1; 2; а.

III. Засвоєння знань учнів

@ Після виконання усних вправ на повторення (див. вище) майже всі учні готові до сприйняття матеріалу. Бо твердження “мішане число можна записати звичайним дробом” і “натуральне число можна записати звичайним дробом” вже не викликають сумнівів, тому залишається завершити логічний ланцюжок висловом:

Щоб помножити натуральне число / мішане число на звичайний дріб, треба перетворити натуральне число / мішане число у неправильний дріб, а потім виконувати множення звичайних дробів (конспект 14).

Але ж після виконання кількох прикладів “сильні” учні можуть помітити (на це треба їх націлити), а якщо вони не впораються, допомогти їм “побачити”, що: Множення звичайних дробів.

Щоб помножити дріб на натуральне число, треба його чисельник помножити на це число, а знаменник залишити без змін.

Краще, якщо результати міркувань будуть записані учнями у вигляді конспекту № 15.

Конспект 15

Особливі випадки множення дробів

1. Множення мішаних чисел

@ Перетворіть мішане число у неправильний дріб і виконайте множення звичайних дробів.

2. Множення звичайного дробу Множення звичайних дробів на натуральне число с

Множення звичайних дробів

Приклад

А) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

Приклад

А) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів;Множення звичайних дробів

IV. Формування вмінь

І рівень

Усні вправи

Виконайте множення: а) Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів; Множення звичайних дробів.

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів.

2. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

3. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів; д) Множення звичайних дробів; е) Множення звичайних дробів; ж) Множення звичайних дробів; з) Множення звичайних дробів; и) Множення звичайних дробів; к) Множення звичайних дробів.

4. Спростіть вираз: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів.

5. Розв’яжіть рівняння Множення звичайних дробів.

6. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

7. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

8. Обчисліть добуток: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів; д) Множення звичайних дробів; е) Множення звичайних дробів.

9. Обчисліть значення виразів: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів.

10. Обчисліть значення виразів: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

11. Обчисліть значення виразів: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

Додаткові завдання

1. 1 кг пряників коштує Множення звичайних дробів грн. Скільки коштують Множення звичайних дробів кг; 2кг; Множення звичайних дробів кг пряників?

2. За формулою s = vt знайдіть s, якщо: a) v = Множення звичайних дробів км/год, t = Множення звичайних дробів год; б) v = Множення звичайних дробів м/хв; t = Множення звичайних дробів хв.

3. Знайдіть масу металевої деталі, якщо її об’єм Множення звичайних дробів дм, а маса 1 дм3 цього металу Множення звичайних дробів кг.

4. Два велосипедисти виїхали одночасно з одного й того самого міста в одному напрямку. Швидкість одного з них Множення звичайних дробів км/год, а іншого – у Множення звичайних дробів рази більша. Яка відстань буде між ними через Множення звичайних дробівГод?

5. З першого поля, площа якого Множення звичайних дробів га, зібрали з 1 га по Множення звичайних дробів ц пшениці, а з другого поля, площа якого у Множення звичайних дробів рази більша за площу першого поля, зібрали по Множення звичайних дробів ц пшениці з 1 га. Скільки всього центнерів пшениці зібрали з цих двох полів?

V. Підсумки уроку

– Як помножити два звичайні дроби?

– Як помножити натуральне число на звичайний дріб?

– Як помножити мішане число на будь-яке число?

VI. Домашнє завдання

1. Обчисліть (усно): а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів.

2. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів; д) Множення звичайних дробів.

3. Розв’яжіть рівняння Множення звичайних дробів.

4. Знайдіть добуток суми чисел Множення звичайних дробів і Множення звичайних дробів та їх різниці.

5. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів.

6. Поле площею 240 га засіяли горохом і гречкою, причому горохом засіяли 0,4 площі поля. Скільки гектарів поля засіяли гречкою?

7. Обчисліть добутки: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів; д) Множення звичайних дробів; е) Множення звичайних дробів.

8. Обчисліть значення виразів: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів.

9. Спростіть вираз: а) Множення звичайних дробів; б) Множення звичайних дробів; в) Множення звичайних дробів; г) Множення звичайних дробів.

10. На скільки площа квадрата зі стороною Множення звичайних дробів м більша за площу квадрата зі стороною Множення звичайних дробівМ?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Розвиток політичної думки в україні.
Ви зараз читаєте: Множення звичайних дробів