НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ № 2

Орієнтовні теми:

1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.

3. Обертальний рух у природі – основа відліку часу.

4. Коливальні процеси в техніці та живій природі.

Тип уроку: навчальний проект.

Мета: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; сприяти формуванню вміння працювати в команді.

Обладнання та наочність: презентації проектів, моделі, установки.

Відеофрагмент: відеозаписи

учнів з теми навчального проекту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називають нерівномірним прямолінійним рухом?

– Що називають швидкістю нерівномірного прямолінійного руху?

– За якою формулою обчислюється швидкість нерівномірного прямолінійного руху?

– Який рух називають коливальним?

IV. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Приклади виконання проектів

Визначення

середньої швидкості нерівномірного руху тіла, яке вільно падає з певної висоти

Математична модель.

1. Пояснення, чому вільне падіння тіл є нерівномірним рухом.

2. Виведення формули для середньої швидкості нерівномірного руху.

Експериментальна частина.

1. Визначення умов проведення експерименту (наприклад, маси та розмірів тіла, висоти, з якої тіло вільно падає).

2. Підготовка приладів для вимірювання (секундомір, метрова лінійка тощо).

3. Проведення вимірювань.

Обчислення та аналіз результатів.

1. Обчислення середньої швидкості нерівномірного руху.

2. Аналіз чинників, які могли вплинути на точність вимірювань.

3. Побудова графіків залежності швидкості та шляху нерівномірного руху від часу та їх аналіз.

4. Висновки.

Додаткове дослідження.

1. Залежність середньої швидкості нерівномірного руху від висоти, з якої падає тіло.

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху тіла, яке рухається на похилій площині або по жолобу

Математична модель

1. Пояснення, чому рух тіла на похилій площині є нерівномірним рухом.

2. Виведення формули для середньої швидкості нерівномірного руху.

Експериментальна частина

1. Визначення умов проведення експерименту (наприклад, маси та розмірів тіла, довжини та висоти похилої площини).

2. Підготовка приладів для вимірювання (секундомір, метрова лінійка, жолоб тощо).

3. Проведення вимірювань.

Обчислення та аналіз результатів

1. Обчислення середньої швидкості нерівномірного руху.

2. Аналіз чинників, які могли вплинути на точність вимірювань.

3. Побудова графіків залежності швидкості та шляху нерівномірного руху від часу та їх аналіз.

4. Висновки.

Додаткове дослідження

1. Залежність середньої швидкості нерівномірного руху від кута нахилу похилої площини.

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху велосипедиста

Математична модель

1. Пояснення, чому рух велосипедиста є нерівномірним рухом.

2. Виведення формули для середньої швидкості нерівномірного руху.

Експериментальна частина

1. Визначення умов проведення експерименту.

2. Підготовка приладів для вимірювання (секундомір, спідометр тощо).

3. Проведення вимірювань.

Обчислення та аналіз результатів

1. Обчислення середньої швидкості нерівномірного руху.

2. Аналіз чинників, які могли вплинути на точність вимірювань.

3. Побудова графіків залежності швидкості та шляху нерівномірного руху від часу та їх аналіз.

4. Висновки.

Додаткове дослідження

1. Порівняння середньої швидкості на всьому шляху та середнього арифметичного швидкостей тіла на окремих ділянках.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником:

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: допрацювати навчальний проект

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Вчення вернадського про біосферу.
Ви зараз читаєте: НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ № 2