НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 200 000. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ УТВОРЮВАТИ, ЧИТАТИ Й ЗАПИСУВАТИ ШЕСТИЦИФРОВІ ЧИСЛА В МЕЖАХ 200 000, РОЗКЛАДАТИ ЇХ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБІВ ВІД ЧИСЛА ЗА ПРАВИЛОМ

І. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка виконання вправ 244 і 245.

Картка 1

1) Порівняти числа: 48 000 і 47 999; 34 005 і 34 050.

2) 3адача. Відстань між двома містами 570 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси. Яка відстань буде між ними, коли перший проїде

235 км, а другий – на 27 км менше?

Картка 2

1) Розкласти число 80 016 на розрядні доданки.

2) Порівняти числа: 35 870 і 3587; 60 805 і 68 005.

3) 3адача. Дуб може прожити до 2000 років, це на 800 років більше, ніж ялина. Скільки років може прожити ялина?

ІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

Завдання для опитування.

1) Знайти 1/4 від 2 м; 1/10 від 5 кг; 1/5 від 1 год.

2) Скільки всього сотень у кожному із чисел: 6070, 12 034, 19 308?

3) 3адача. Зріст страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки сантиметрів журавель вищий від страуса? Скласти обернені задачі.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель пропонує

дітям назвати найбільше п’ятицифрове число і записати число, наступне за числом 99 999. Скільки цифр використали в записі числа 100 000? Далі повідомляє, що сьогодні учні навчаться утворювати, називати й записувати шестицифрові числа, розкладати їх на розрядні доданки.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Вправи 246, 247. Пояснити, що спільного в записах чисел.

2. Пояснення нового матеріалу за вправою 248. Назвати 10 чисел від ста двох тисяч дев’ятисот дев’яноста семи, від ста дев’яноста дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста семи.

3. Вправа 249. З’ясувати, що показують нулі в записі чисел.

4. Вправа 250. Можна запропонувати зразок.

5. Вправа 251. Під керівництвом учителя записати два числа, а решту – самостійно.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Вправа 252. Повторити алгоритм ділення: визначити неповне ділене, за яким дізнаємося про кількість цифр у частці; знайти цифру частки; визначити кількість поділених та неподілених одиниць відповідного розряду; перевірити правильність дібраної цифри частки.

2. Задача 253. Аналіз провести від числових даних. Розв’язок записати самостійно.

3. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. У п’яти однакових клітках вміщується 20 кролів порівну. Скільки потрібно таких кліток, щоб розмістити 72 кролі?

Задача 2. Скільки років мине після січня 2016 року, коли вперше добуток чисел, що позначені цифрами в записі року, стане більшим від суми цих чисел? (Першим роком, у записі якого немає нуля, є 2111 рік, але сума 2 + 1 + 1 + 1 > 2 • 1 • 1 • 1. Шуканим роком буде 2115 рік. Тому мине: 2115 – 2016 = 99 (р.)).

VI. Підсумок уроку

Ознайомилися з шестицифровими числами. Прочитати числа 103 246, 198 900. Скільки всього в цих числах сотень? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Господарське життя в античних полісах північного причорномор'я.
Ви зараз читаєте: НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 200 000. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО