РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння застосовувати перетворення виразів до розв’язування задач;

– розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів; формувати культуру усного та писемного мовлення;

– виховна: виховувати старанність, дисциплінованість, працьовитість;

Тип уроку : удосконалення і застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання завдань на встановлення відповідності

Установіть відповідність між рівнянням (1-4) та його коренями (А-Д)

Варіант 1

Варіант 2

1

2×2 – 18 = 0

А

-3

1

2×2 – 32 = 0

А

-4; 12

2

X2 + 6x + 9 = 0

Б

3

2

X2 – 8x + 16 = 0

Б

0; 4

3

2×2 – 12x + 18 = 0

В

-3;

0

3

2×2 + 16x + 32 = 0

В

-4; 4

4

(x – 3)2 – 36 = 0

Г

-3; 3

4

(x – 4)2 – 64 = 0

Г

-4

Д

-3; 9

Д

4

Відповіді

Варіант 1

1 – Г, 2 – А, 3 – Б, 4 – Д

Варіант 2

1 – В, 2 – Д, 3 – Г, 4 – А

IІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ I ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ I НАВИЧОК.

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть найменший корінь рівняння:

А) 25х – x3 = 0; б) x3 – 49x = 0.

2) Знайдіть найбільший корінь рівняння:

А) х3 – 1/36x = 0; б) 0,16x – x3 = 0.

3) Розв’яжіть рівняння:

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ

3) Доведіть, що:

А) 352 – 342, ділиться на 23;

Б) 73 + 72 + 7 ділиться на 19;

В) 37 + 35 + 33 ділиться на 13;

Г) 3 • 212- 3 ділиться на 45.

4) Доведіть, що при непарних значеннях n значення виразу: а) (n + 2)2- n2 ділиться на 8; б) (n + 6)2- n2 ділиться на 24.

5) Доведіть, що при будь-яких цілих значеннях n значення виразу: а) 3n2 – 3n ділиться на 6; б) 7n2 – 7n ділиться на 14.

6) При якому значенні k вираз 2х(2 + 7) – 2(х + 1) – 4х тотожно дорівнює виразу (2х – 3)(x2 + 4) + 3х2 + k?

7) При якому значенні m вираз (а – 3)(2а + 7) + m тотожно дорівнює виразу а2(2а + 1) – 2(a3 – 1) + а (а + 1)?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою перевіркою та обговоренням

Варіант 1

Варіант 2

1) Знайдіть значення виразу:

А) (7х – 1)2- 25х2, якщо х = 1/12;

Б) (х – 3)2- 12(х – 3) + 36, якщо х = 9,3

А) (13х – 1)2- 49х2, якщо х = 0,05;

Б) (х – 2)2- 24(х – 2) + 144, якщо х = 13,9

2) Розв’яжіть рівняння:

А) (2х – 5)2 = 9х2;

Б) (3а – 5)2- (2а + 7)(2а – 7) = 74

А) (3х – 7)2 = 16х2;

Б) (4а + 3)2- (2а – 1)(2а + 1) = 8

3) Доведіть, що

273 + 133 ділиться на 8

553 + 563 ділиться на 37

4) Доведіть, що при будь-якому значенні m значення виразу

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ ділиться на 10

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ ділиться на 12

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що якщо кожне з двох поданих чисел є сумою двох квадратів, то й добуток цих чисел можна подати у вигляді суми двох квадратів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Додавання чисел з степенями.
Ви зараз читаєте: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ