Система управління якістю

Система управління якістю – комплекс заходів у межах економічної системи на мікрорівні, спрямованих на поліпшення якості товарів і послуг з урахуванням платоспроможності споживачів. їх якість – це найважливіший критерій зростання ефективності діяльності підприємства, фірми та компанії за сучасних умов. У межах продуктивних сил якість товарів і послуг залежить передусім від якості робочої сили, засобів і предметів праці, впровадження у виробництво передових досягнень науки, рівня організації виробництва і праці, а також від точності

дотримання технології виробництва, технічних норм та ін. Своєю чергою, кожен з цих факторів залежить від низки конкретніших характеристик. Зокрема, якість засобів праці зумовлюється надійністю і довговічністю експлуатації техніки, її технічною новизною, зручністю використання техніки та ін., а також є сферою дії техніко-технологічного менеджменту. Так, при виготовленні автомобілів “Фольксваген” в устаткування вмонтовується контрольно-вимірювальна лазерна апаратура, а на поліпшення якості кожної машини ще наприкінці 80-х XX ст. витрачалась 1 тис. марок; забезпеченням їх якості було зайнято 6-7% виробничого
персоналу. Комплексною характеристикою факторів у межах продуктивних сил, від яких залежить якість товарів і послуг, є узгодженість між кількісно-якісними параметрами кожного з елементів продуктивних сил у процесі їх функціонування і розвитку. Наприклад, для ефективного використання нових видів техніки та устаткування необхідна своєчасна підготовка виробничого персоналу. У межах організаційно-економічних відносин якість товарів і послуг залежить від управління якістю з боку менеджерів, які відповідають за таку якість, їх взаємодії з виробничим персоналом, зокрема зацікавленість останнього у поліпшенні якості, від своєчасного запровадження нових методів управління якістю та ін. Іншою складовою поліпшення якості в межах організаційно-економічних відносин є ретельне вивчення маркетологами ринку окремих видів продукції, передусім своєчасне з’ясування можливих змін у структурі споживчого попиту (див. Маркетинг). У сфері техніко-економічних відносин найважливішими чинниками поліпшення якості є якість комплектуючих деталей і виробів, що надходять від постачальників. З цією метою на великих підприємствах запроваджується система якісної оцінки комплектуючих виробів, виробнича логістика. У межах відносин економічної власності якість товарів і послуг залежить від залучення найманих працівників як співвласників підприємств, фірм, компаній, їх участі в управлінні власністю, від впровадження прогресивних форм і систем заробітної плати (зокрема, стимулювання за поліпшення якості), від цін на створювані товари і надані послуги (найдоцільніше виготовляти товари і надавати послуги кращої якості без підвищення цін і навіть за їх зниження). Внаслідок цього збільшуватимуться масштаби виробництва, а отже, знижуватиметься собівартість товарів і послуг тощо. У межах господарського механізму якість товарів і послуг залежить від узгодженості заходів щодо управління якістю товарів і послуг в межах усіх попередніх підсистем цілісної економічної системи, зокрема, запровадження господарського розрахунку між підрозділами, цехами і бригадами на підприємстві, передусім використання автономних бригад, своєчасного вирішення конфліктів на підприємстві та ін. С. у. я. втілюється в “петлі якості” (див. Петля якості).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений.
Ви зараз читаєте: Система управління якістю