Міжнародні економічні відносини


Міжнародні економічні відносини – система господарських і торгово-економічних віднось між країнами світу, в яку входять обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне, промислове співробітництво, спільне підприємництво та інші форми. М. е. в. є невід’ємною сферою розвинутого товарного виробництва, яке історично давно вийшло за межі задоволення потреб окремих країн. М. е. в. – це відносини між народами, точніше, між народними господарствами – великими територіальними господарськими комплексами, які функціонують

в організаційних рамках окремих держав. Усю сукупність М. е. в. можна поділити на два види: звичайні господарські зв’язки і відносини, які вийшли за межі національних кордонів: торгівля товарами і послугами, кредит, інвестування підприємницького капіталу, створення спільних підприємств, виробнича, науково-технічна кооперація. Специфіка цих відносин полягає у тому, що вони створюються на стиках різних національних господарств, які різняться рівнем свого розвитку, особливостями правового і адміністративного режиму, за допомогою якого регулюються взаємодії на мікро-, мезо – і макрорівнях господарств
різних країн. Другий вид М. е. в. формується спеціально для забезпечення взаємодії національних господарських комплексів. Це валютні, платіжні, патентно-ліцензійні відносини. В основі обох видів М. е. в. лежать національні економічні відносини, а в цілому вони складають підсистему виробничих відносин світового господарства, обслуговуючи взаємодію національних господарств і забезпечуючи таким чином його функціонування як цілісного економічного організму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Різноманітність кісткових риб конспект уроку.
Ви зараз читаєте: Міжнародні економічні відносини