Відстань між точками


Геометрія

Декартові координати на площині

Відстань між точками

Якщо Відстань між точками, Відстань між точками – довільні точки і AB відстань між ними, то
Відстань між точками або
Відстань між точками.
У випадку, коли точка B збігається з початком координат Відстань між точками, отримуємо:
Відстань між точками.
Рівнянням фігури на площині в декартових координатах називається рівняння з двома змінними x і y, яке задовольняють координати будь-якої точки фігури й тільки вони.

Апостроф після префіксів приклади.
Ви зараз читаєте: Відстань між точками