АнтагонізмАнтагонізм – одна з форм розвитку соціально-економічних суперечностей, якій властива непримиренна боротьба двох або декількох протилежних сторін, тенденцій, законів, закономірностей та економічних форм. Соціальними формами вияву закономірностей та економічних форм є непримиренна боротьба між окремими країнами, класами, верствами, прошарками та суб’єктами. До А. між окремими економічними законами належить суперечність між законом зростання продуктивності праці та законом спадної продуктивності факторів виробництва тощо; до А. між окремими економічними формами – суперечність між зростанням заробітної плати та збільшенням прибутків тощо; до А. між окремими класами – суперечність між найманими працівниками та капіталістами тощо. За допомогою економічних, правових та політичних реформ уряд може послаблювати А., трансформувати його в інші неантагоністичні форми суперечності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Будова сонця.
Ви зараз читаєте: Антагонізм