ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ -1) відхилення від звичайного стану (норми) екосистеми будь-якого ієрархічного рівня організації (від біогеоценозу до біосфери). П. е. може відбутися в одному з екол. компонентів або в екосистемі загалом,

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ – формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої соц. відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням навколишнього природного середовища, упевненості в необхідності бережливого ставлення

МОНІТОРИНГ АВІАЦІЙНИЙ

Екологія – охорона природи МОНІТОРИНГ АВІАЦІЙНИЙ – моніторинг, що здійснюється з літаків, гелікоптерів та ін. літальних апаратів (включаючи пов. кулі), які не підіймаються на косм. висоти (не виходять за межі тропосфери).

СТЕНОФАГИ

Екологія – охорона природи СТЕНОФАГИ – організми, які живляться невеликою кількістю видів корму або навіть одним його видом.

АКТИВНІСТЬ

Екологія – охорона природи АКТИВНІСТЬ – характеристика радіоактивної речовини: число атомних ядер, що розпадаються за секунду.

ВИКИД

Екологія – охорона природи ВИКИД – міра ступеня виділення із значного за масштабами джерела забруднювальних речовин. Перевищення цього ступеня спричинює негативні наслідки в довкіллі або створює небезпеку для здоров’я людини. Виражається як швидкість надходження

НАФТА

Екологія – охорона природи НАФТА – викопне паливо, що складається з вуглеводнів. З Н. отримують паливо для транспортних засобів – бензин, дизельне пальне, а також мазут. Добування, перевезення та переробка Н. призводять до того,

ГЕЛІОФІТ(И)

Екологія – охорона природи ГЕЛІОФІТ(И), рос лина світлолюбна, світлова рослина – представник екол. групи рослин, оптимальна життєдіяльність яких має місце за умов повного сонячного освітлення. Такі рослини взагалі не переносять або переносять дуже погано