Цивільні процесуальні штрафи

Цивільні процесуальні штрафи – самостійний галузевий вид відповідальності як захід майнового впливу, встановлений цивільним процесуальним законодавством, який вживається судом до осіб, що не виконали покладених на них конкретних процесуальних обов’язків у складі цивільних процесуальних

Народні засідателі

Народні засідателі – непрофесійні судді, які беруть участь у судовому розгляді кримінальних справ про злочин, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді смертної кари (склад суду – 2 судді і З Н.

Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання

Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання (далі – збори) – одна з форм безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, складова частина системи місцевого самоврядування в Україні. У

Свідоцтво про охорону права на об’єкт промислової власності

Свідоцтво про охорону права на об’єкт промислової власності – правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найменуванням місця походження товару, новий сорт рослин і нову

Правове виховання

Правове виховання – педагогічна та соціально-правова допомога людині у розвитку її правової культури і розумінні ролі права в суспільстві, формуванні навичок правомірної поведінки. До структури П. в. належать правова освіта у дошкільних виховних закладах;

Привід

Привід – у кримінальному процесі примусове приведення до органів дізнання, слідчого, прокурора або суду підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка, потерпілого, які не з’явилися без поважних причин за викликом у призначений строк. Поважними причинами неявки є:

Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням – грошові виплати особам, призначеним у встановленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавленім батьків батьківських прав або з інших причин залишилися

Свобода слова та вільне виявлення в будь-якій формі своїх поглядів і переконань

Свобода слова та вільне виявлення в будь-якій формі своїх поглядів і переконань – конституційне право, гарантоване кожному громадянинові. Ніхто не може бути примушений до зміни чи висловлювання своїх поглядів і переконань. Кожний має право