Ефективність техніко-економічна

Ефективність техніко – економічна – категорія, яка виражає результативність розвитку технологічного способу виробництва незалежно від відносин економічної власності та господарського механізму. Двома основними сторонами Е. т.-е. є продуктивна і продуктивно-речова. Продуктивна ефективність розкриває результативність використання продуктивних сил загалом та їх окремих елементів. Показники цієї ефективності: а) результативність використання робочої сили; б) продуктивність, надійність, довговічність, якість засобів праці, яка вимірюється

в їх фондовіддачі; в)якість предметів праці; г) прогресивність технології; д) рівень розвитку науки та використання досягнень НТР у виробництві. Продуктивно-речова ефективність характеризує результативність функціонування системи продуктивних сил у взаємодії з їх речовою формою – техніко – економічними відносинами спеціалізації, кооперування, концентрації виробництва та ін. Узагальнювальні показники Е. т.-е. – працемісткість виробництва, питома вага різних технологічних способів виробництва (що базуються на ручній, машинній та автоматизованій праці).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Життєвий цикл голонасінних.
Ви зараз читаєте: Ефективність техніко-економічна