Норма керованості

Норма керованості – оптимальна кількість працівників, підлеглих одному керівникові. Основним методом визначення Н. к. є розрахунково-аналітичний, який базується на врахуванні характеру робіт, науково обгрунтованих норм витрат робочого часу, обсягу інформації, яку здатний освоїти і

Пролетаріат

Пролетаріат – найбідніша частина робітничого класу, позбавлена засобів виробництва, майна (будинку чи квартири тощо), з низьким рівнем освіти, яка живе лише з продажу своєї робочої сили. Американський соціолог Дж. Масіоніс називав П. людей, “які

Кодекс поведінки транснаціональних корпорацій

Кодекс поведінки транснаціональних корпорацій – перелік правил, яких повинні дотримуватися ТНК та інші учасники міжнародних економічних відносин, узгоджений в ООН. В основі К. п. ТНК – визнання загальнодемократичних принципів економічної діяльності. Він містить норми

Форми вартості

Форми вартості – форми вираження вартості товарів у процесі еволюції товарного виробництва. Засобом вираження вартості за розвиненого товарного виробництва є гроші, або грошова Ф. в. До їхньої появи тривала еволюція Ф. в. від найпростішої

Валова продукція сільського господарства у землеробстві

Валова продукція сільського господарства у землеробстві – частина валового суспільного продукту, створена в сільському господарстві, що включає обсяг продукції землеробства за певний період у вартісній формі. Складається з вартості спожитих засобів виробництв і чистої

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ)

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) – система, до якої входять Європейський центральний банк та центральні банки країн ЄС, створена для забезпечення стабільності цін, проведення узгодженої валютної політики країн – учасниць та закордонних валютних операцій,

Товариство відкрите

Товариство відкрите – товариство, яке засноване на договорі декількох учасників (компаньйонів) з метою підприємницької діяльності, отримання прибутків і використання для цієї мети майна кожного з учасників договору. Відповідальність перед кредиторами компаньйони несуть як власністю

Статутний фонд спільних підприємств

Статутний фонд спільних підприємств – сума вкладів його учасників, призначена для забезпечення діяльності підприємств. Може поповнюватися за рахунок прибутків від господарської діяльності, а при необхідності – за рахунок додаткових внесків учасників, Вклади вносяться у

Дефіцит платіжного балансу

Дефіцит платіжного балансу – макроекономічний показник, який свідчить про меншу частку сумарних чистих надходжень у країну іноземної валюти на поточний рахунок і рахунок руху капіталів порівняно з часткою виплат іноземної валюти центральним банком зі

Культура ділова

Культура ділова – сукупність соціально-трудових відносин між учасниками господарської діяльності, виражених у морально-етичних і правових нормах, цінностях, знаннях про цілі й способи здійснення такої діяльності, а також зразки ділової поведінки у процесі діяльності, спрямованої