Нематеріальні активи банку

Нематеріальні активи банку – група об’єктів, які не мають матеріально-речового змісту, але є вирішальним чинником привласнення банком прибутку, а отже, визначення вартості. До таких груп об’єктів належать; 1) інтелектуальна власність (наявність ліцензій, інформація про

Спред

Спред (англ. spread – розповсюдження) – економічний захід, що застосовується для зменшення ризику, пов’язаного з коливанням цін; подібний до хеджування. С. є різницею в цінах між ф’ючерсними контрактами на один і той же товар

Кількісні методи в економіці

Кількісні методи в економіці – сукупність методів обробки статистичних даних для теоретичного аналізу законів розвитку економічної системи і регулювання макро – та мікроекономічних процесів. Основними К. м. в е. є: 1) облік виробництва, обміну,

Грошові зобов’язання

Грошові зобов’язання – 1) зобов’язання підприємства, фірми, компанії щодо виплати грошей, оплати рахунків та вимог, включаючи виплату нарахованої заробітної плати, пред’явлених платіжних вимог, виплату продекларованих дивідендів, сплати податків та інших платежів, повернення банківських позик

Система цін

Система цін – сукупність різних видів цін у межах окремих національних країн у процесі їх взаємодії, цілісність якої забезпечується виваженою ціновою політикою держави. Повніше сутність С. ц. розкривається у її функціях: 1) стимулятивній –

Манделл (Mundell) Роберт

Манделл (Mundell) Роберт (н. 1932) – відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1999) за аналіз монетарної та фіскальної політики в умовах різних валютних режимів і дослідження оптимальних зон валют. Народився в м. Кінгстон (Канада).

Тейлор

Тейлор Фредерік-Вінслоу (1856-1915) – американський інженер, автор першої теорії наукового менеджменту та видатний засновник її школи, запровадив новітню систему організації праці, яка стала елементом продуктивних сил кінця XVIII – початку XX ст. Т. винайшов

Ціна об’єкта роздержавлення

Ціна об’єкта роздержавлення (в т. ч. приватизації) – грошове вираження вартості об’єкта, що роздержавлюється, тобто переходить в інші типи та форми власності з урахуванням способів такого роздержавлення. В останньому, своєю чергою, по-різному відображається співвідношення