Основні властивості кубічного кореня – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Основні властивості кубічного кореня

Для будь-яких дійсних чисел a й b:

1) а = (Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ)3;

2) Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ = а;

3) Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ = Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИОсновні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ;

4) якщо b ≠ 0, то Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ;

5) Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ = Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ тільки тоді, коли а = b;

6) Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ < Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ тільки тоді, коли а < b;

7) Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ < Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ тільки

тоді, коли а ≤ b.

Логарифм числа b > 0 за основою а (а > 0 і а ≠ 1) – показник степеня, до якого треба піднести число а, щоб отримати число b. Логарифм числа b за основою а позначається logab.

Основна логарифмічна тотожність логарифм числа b за основою а можна записати у вигляді рівності: аlogab = b.

Десятковий логарифм – логарифм числа за основою 10.

Десятковий логарифм числа п позначається lg n.

– логарифм одиниці дорівнює нулю: lg 1 = 0;

– логарифми 10, 100, 1000 дорівнюють 1, 2, 3, тобто мають стільки додатних одиниць, скільки нулів стоїть після одиниці.

логарифми чисел 0,1; 0,01; 0,001 дорівнюють -1, -2, -3.

– логарифми інших чисел мають дробову частку, що називається мантисою, ціла частина логарифма називається характеристикою.

– числа, більші від 1, мають додатні логарифми;

– додатні числа, менші від 1, мають від’ємні логарифми.

За додатною основою від’ємні числа не мають логарифма, оскільки:

Х = ау; а > 0; аy > 0.

Логарифм частки дорівнює логарифму діленого без логарифма дільника:

Logax/y = logaх – logaу.

При будь-якому значенні основи, що не дорівнює 1, логарифмом одиниці є нуль:

Loga1 = 0.

А > 0; х = аy при а ≠ 1 і х = 1

Y = 0.

Логарифм кореня дорівнює частці від ділення логарифма підкореневого виразу на показник кореня:

Log Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ = loga/m.

За основою, більшою від 1, логарифми чисел, більших від 1, додатні, а менших від 1 – від’ємні:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Логарифм ступеня:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Перехід від однієї основи логарифма до іншої:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

За основою, більшою від 1, більшому числу відповідає більший логарифм:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

За основою 0 < а < 1 більшому числу відповідає менший логарифм:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів:

Основні властивості кубічного кореня  СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Найбільші річки євразії.
Ви зараз читаєте: Основні властивості кубічного кореня – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ