Приклади розв’язування Задач – Форми власності та організаційні типи підприємств

Економіка
Основні поняття ринкової економіки

Приклади розв’язування Задач

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:
– залежно від об’єкта купівлі-продажу розрізняють ринки товарів, ресурсів, землі, трудових ресурсів, грошей, цінних паперів. На кожному ринку ціна встановлюється як рівноважна на основі дії законів попиту – пропозиції;
– кожному ринку відповідає певна ринкова інфраструктура (товарні й фондові біржі, банки);
– акція – це цінний папір, що надає право власності й можливість одержання

доходу у вигляді дивідендів;
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств;
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств;
– пропозиція землі абсолютно нееластична (рис. 27);
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств
Рис. 27
– якщо гроші покладені в банк, то по простих відсотках можна одержати таку суму:
P = S(1 + N – i),
де S – сума вкладу, N – кількість років, i – відсоток річних нарахувань;
– по складних відсотках сума грошей буде
P = S(1 + i)N.

Задача 1

Попит на землю виражається рівнянням QD = 2800 – 4R; площа земельних угідь 2000 га; ставка банківського відсотка – 20 %.
Визначити: 1) рівноважну ренту; 2) ціну 1 га землі.

Розв’язання

Точка рівноваги характеризується рівністю величини попиту й величини пропозиції.
Пропозиція землі нееластична, тому рівняння кривої пропозиції QS = 2000; QD = QS;
2800 – 4R = 2000; 4R = 800; R = 200.
Рівноважна рента дорівнює 200, тобто дохід власника землі складає 200. За якою ціною вигідно продати цю ділянку землі?
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств.
При розрахунку ціни землі порівнюються дві альтернативи використання грошей: покупка землі чи вкладення в банк.

Задача 2

Акціонерне товариство одержало за рік дохід 500 тис. грошових одиниць. Витрати його склали 320 тис. грошових одиниць. Товариство випустило 5 тис. звичайних акцій номінальною вартістю 100 грошових одиниць кожна і 100 привілейованих акцій номінальною вартістю 400 грошових одиниць. Суспільство розподілило прибуток у такий спосіб: 5 % – по привілейованих акціях, 2/3 решти прибутку – на розвиток виробництва, інший прибуток – виплата дивідендів.
Визначити: який дохід одержить акціонер на одну просту і на одну привілейовану акції? За яку ціну він може продати просту акцію, якщо норма банківського відсотка – 18 %?

Розв’язання

π = TR – TC; π = 500 – 320 = 180 тис. грош. од.
Цей прибуток розподілятиметься так:
виплата відсотків по привілейованих акціях:
400 – 0,05 – 100 = 2000 = 2 тис. грош. од., 180 тис. – 2 тис. = 178 тис.;
на дивіденди йде 1/3 цієї суми:
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств тис. грош. од.
Дивіденд на просту акцію дорівнює
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств грош. од.
Акціонер одержить на просту акцію 11,8 грош. од., а на привілейовану – 400 – 0,05 = = 20 грош. од., тобто всього 31,8 грош. од.
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств грош. од.
Для розв’язання задачі 3 необхідно знати:
– ступінь конкуренції кожного з чотирьох типів ринкових структур, який можна виразити таким чином:
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств
– оптимальний обсяг випуску продукції визначається рівнем, за яким маржинальний (граничний) дохід дорівнює маржинальним (граничним) витратам, тобто MR = MC;
– збільшувати випуск продукції фірма повинна доти, поки маржинальний (граничний) дохід перевищує маржинальні (граничні) витрати (MR > MC);
– на ринку досконалої конкуренції ціна дорівнює величині маржинального (граничного) доходу (P = MR);
– графічно оптимальний випуск продукції на ринку досконалої конкуренції подано на рис. 28;
– графічне вираження кривих попиту і маржинального (граничного) доходу на монопольному ринку подано на рис. 29;
– ціна на монопольному ринку за будь-якого обсягу виробництва перевищує граничний дохід (P > MR). Крива MR перетинає горизонтальну вісь у точці, де загальний дохід (TR) сягає максимуму;
– маржинальні (граничні) витрати розраховуються як похідна від загальних витрат (MC = TC′), а маржинальний (граничний) дохід – як похідна від загального доходу (MR = TR′).

Задача 3

На ринку досконалої конкуренції встановилася ціна, що дорівнює 13 грн. Функція загальних витрат для фірми може бути записана рівнянням TC = 0,5Q2 + 8Q + 6.
Визначити: оптимальний обсяг виробництва і максимальний дохід фірми (Q в тис. шт.).

Розв’язання

1) Оптимальний обсяг виробництва відповідає економічним умовам, за яких MR = MC, тобто досягається рівність граничного доходу і граничних витрат. Для фірми, що знаходиться на ринку досконалої конкуренції, MR = P; MR = 13; MC = TC′; MC = (0,5Q2 + 8Q + 6) = 8 + Q; 8 + Q = 13; Q = 5.
Отже, оптимальний обсяг виробництва дорівнює 5 тис. шт.
2) При оптимальному обсязі виробництва, якщо додержується умова P > ATC, фірма одержить максимальний дохід
TC = 0,5 – 25 + 8 – 5 +6=58,5;
Приклади розвязування Задач  Форми власності та організаційні типи підприємств;
P = 14; ATC = 11,7; P > ATC;
TRmax – максимальний загальний дохід
TRmax = P – Q; 13 – 5 тис. = 65 тис. грн.
Відповідь: при оптимальному обсязі виробництва 5 тис. шт. фірма одержить максимальний дохід 65 тис. грн; π = TR – TC = 65 – 58,5 = = 6,5 тис. грн.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Етапи антропогенезу.
Ви зараз читаєте: Приклади розв’язування Задач – Форми власності та організаційні типи підприємств