Система цінСистема цін – сукупність різних видів цін у межах окремих національних країн у процесі їх взаємодії, цілісність якої забезпечується виваженою ціновою політикою держави. Повніше сутність С. ц. розкривається у її функціях: 1) стимулятивній – створення стимулів до трудової діяльності найманих працівників, з одного боку, різних видів підприємств, фірм, компаній та їх власників – з іншого. Стимулятивна функція С. ц. через механізм конкуренції спонукає підприємців упроваджувати нову техніку, удосконалювати виробництво тощо; 2) розподільча

функція – розподіл і перерозподіл праці між різними сферами та галузями економіки, переміщення робочої сили з одних галузей в інші, а також міграція робочої сили за кордон у разі встановлення занижених цін на цей специфічний товар. Розподільча функція С. ц. також реалізується у процесі внутрігалузевої та міжгалузевої (через переливання капіталів, у яких вища норма прибутку) видів конкуренції; 3) соціальна функція – перерозподіл частини новоствореної вартості (додаткової вартості й частини необхідного продукту) на користь окремих класів, соціальних верств і груп. Реалізується через механізм монопольно високих
і монопольно низьких цін, які за капіталізму встановлюються монополіями, а за командно-адміністративної системи – державою; 4) функція обмеження або розширення попиту споживачів – високі ціни обмежують попит передусім бідних і середніх верств населення, низькі – стимулюють його; 5) інформаційна функція – передбачає, що ціни є носіями інформації про наявність різноманітних товарів і послуг на ринку, приблизні витрати на їх виготовлення, що слугує орієнтиром для інших товаровиробників, змушує їх пристосовуватися до вимог ринку. Ця функція значною мірою збігається з обліковою функцією ціни; 6) регулятивна функція – регулювання державою за допомогою цінової політики пропорцій між попитом і пропозицією, виробництвом і споживанням, нагромадженням. Національна С. ц. щільно взаємодіє з цінами, які формуються на світовому ринку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Споріднені слова до слова вода.
Ви зараз читаєте: Система цін