Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями

Урок 14

Тема. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями

Мета: збагатити словниковий запас учнів словами ввічливості та формами ввічливого звертання; учити використовувати їх у власному мовленні; розвивати усне й писемне мовлення учнів; виховувати доброзичливе та шанобливе ставлення до оточуючих.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 65)

Перевірка – індивідуальне опитування.

Додаткові

питання

– Які види мовлення ви знаєте?

– Які види діяльності належать до усного мовлення? А до писемного?

– Назвіть правила культури мовлення.

– А чому їх необхідно дотримуватися?

2. Хвилинка чистопису

Сп бі би спасибі

Перевірка – взаємоперевірка за зразком на с. 33.

– Що ви можете розповісти про слово спасибі?

– А які ще слова ввічливості ви знаєте?

– Для чого потрібні слова ввічливості у мовленні?

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ознайомимось зі звертанням, будемо вчитися будувати діалоги, вживати у мовленні слова ввічливості.

IV.

Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 66

Завдання 1, 2 опрацювати колективно, звернути увагу на інтонування речень.

Завдання 3, 4 опрацювати самостійно після обговорення. Перевірка – фронтальне опитування.

– До кого звертаються у вірші?

– А як ви це зрозуміли?

– Слова зайчику, зайчику є звертанням. Зверніть увагу, як виділяються звертання на письмі.

– А як ви використовуєте звертання?

– Усно складіть речення зі звертанням до свого товариша.

2. Робота з підручником (вправа 67)

Завдання 1, 2, 5 виконати усно.

Завдання 3, 4 виконати колективно коментовано.

– Назвіть слова, які є звертаннями у цій казці.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розвиток діалогічного мовлення (вправа 68)

– Які слова ввічливості використані в діалозі?

– А що таке діалог?

– Діалог – це розмова двох або декількох осіб. Зверніть увагу на оформлення діалогу на письмі.

– Як виділяються слова співрозмовників?

– Виберіть тільки слова Юрка.

– А чого не вистачає цьому діалогу? (Слів вітання на початку розмови)

– З яких слів потрібно було її розпочати? Введіть їх у діалог.

– Прочитайте парою виправлений діалог.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

– Удома ви продовжите подорож зоопарком за допомогою вправи 70. Прочитайте завдання до вправи.

– Як ви опишете слона? На що звернете увагу?

– З якого слова почнете записувати слова в алфавітному порядку? Чому?

3. Робота в парах (вправа 69)

За бажанням декілька пар можуть отримати складені діалоги.

– Чи дотримувались наші товариші правил складання діалогу?

– Які слова ввічливості вони використали?

– А які звертання ви почули?

VI. Підсумок уроку

– Розкажіть, що ви навчилися робити на уроці.

– З якими правилами культури мовлення ми сьогодні ознайомились?

– А як оформлюють діалог на письмі?

– Що таке звертання? Складіть із ним речення.

VII. Домашнє завдання

Вправа 70.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Схема колообігу фосфору.
Ви зараз читаєте: Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями