Додаткова житлова площа

Додаткова житлова площа – житлова площа, яка надається деяким категоріям громадян понад норму, встановлену законодавством. Д. ж. п. надається у вигляді окремої кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, хворим на важкі форми
.

Пріоритет винаходу

Пріоритет винаходу – авторський пріоритет на винахід. Визначається за датою надходження до державного патентного відомства правильно оформленої заявки на винахід. З метою закріплення національного пріоритету винаходу або будь-якого іншого об’єкта промислової власності допускається подання

Правосуддя

Правосуддя – самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Діяльність суду щодо здійснення П. спрямована на

Право користування землею

Право користування землею – інститут земельного права України та деяких інших країн, що становить сукупність правових норм, які встановлюють підстави виникнення права землекористування, визначають порядок землекористування, права і обов’язки землекористувачів. Інститут П. к. з.

Наймач житлового приміщення

Наймач житлового приміщення – повнолітній громадянин, який наймає за договором найму за плату житлове приміщення. Н. у будинках державного та громадського житлового фонду має право: на вселення інших осіб у займане ним житлове приміщення;

Верховний Суд України

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі загальних судів України, що здійснює судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республіки. В. С. У. в межах своїх повноважень розглядає справи як суд

Громадянство України

Громадянство України – юридична належність особи до держави Україна, що визначає постійний правовий зв’язок цієї особи з державою, який виявляється у взаємних правах та обов’язках. Підстави та порядок набуття і втрати Г. регулюються Конституцією

Цивільний процес

Цивільний процес – процесуальна діяльність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: судів – з розгляду цивільної справи, перевірки законності та обгрунтованості винесеного у справі рішення; органу судового виконання – з примусової реалізації судового рішення; осіб, які